Про проектМапа сайту 

ВИБОРИ в Україні 


RSS
Анонси подійНовиниАналітикаЗаконодавствоМіжнародні документиЗвіти спостерігачівУчасники процесу реформуванняВідео вебінарівФорум

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВИБОРАМИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 2012 РОКУ/FINAL MONITORING REPORT ON RESULTS OF 2012 PARLIAMENTARY ELECTIONS


ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВИБОРАМИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 2012 РОКУ


Всеукраїнська громадська організація «Комітет виборців України» (КВУ) – діє з 1994 року і займається моніторингом виборчих кампаній в Україні. Осередки КВУ працюють у всіх регіонах країни.


Комітет виборців України є одним із засновників Європейської мережі виборчих моніторингових організацій (ENEMO)


Протягом травня-жовтня 2012 року КВУ у всіх округах проводив довготермінове спостереження за кожним етапом підготовки та перебігу виборчої кампанії на чергових виборах народних депутатів України.


28 жовтня, в день виборів на дільницях працювало 6500 спостерігачів КВУ.


Даний звіт підготовлений підсумками довго- та короткотермінового спостереження Комітетом виборців України.
ВИСНОВКИВибори народних депутатів України 2012 року загалом пройшли з порушенням стандартів чесних і демократичних виборів. При цьому вони стали найбільш проблемними загальнонаціональними виборами з 2004 року. Найбільш проблемними етапами виборчого процесу стали:


 • передвиборна агітація, яка супроводжувалась підкупом та застосуванням адмінресурсу;
 • формування виборчих комісій;
 • встановлення підсумків голосування в одномандатних округах.

Однак проблеми фіксувались і на інших стадіях виборчого процесу, а також до його офіційного початку.


Законодавча база дозволяла провести чесні і прозорі вибори, хоча і містила низку суттєвих недоліків. Чергові вибори народних депутатів України вже вкотре проводились на основі Закону, який був прийнятий парламентом менш ніж за рік до виборів. Визнання деяких положень цього Закону неконституційними, прийняття парламентом Закону „Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України” менш ніж за місяць до початку виборчого процесу, а також перегляд окремих важливих виборчих правил (наприклад, в частині порядку проведення жеребкування щодо кандидатур до складу окружних та дільничних виборчих комісій, процедури зміни місця голосування без зміни виборчої адреси тощо) не сприяли утвердженню принципу стабільності виборчого законодавства.


У Законі „Про вибори народних депутатів України” не знайшла відображення переважна більшість рекомендацій Венеціанської комісії, БДІПЛ/ОБСЄ та інших міжнародних організацій, висловлених за результатами попередніх виборів, а також за результатами аналізу законопроекту „Про вибори народних депутатів України” на етапі його підготовки Міністерством юстиції України


Зокрема, були не враховані рекомендації, що стосувалися:

 • визначення критеріїв утворення виборчих округів;
 • обмеження можливості заміни членів комісій іншими особами від суб’єктів подання кандидатур до складу комісій;
 • регулювання передвиборної агітації;
 • підвищення рівня прозорості фінансування виборчої кампанії;
 • підстав для визнання голосування та результатів виборів недійсними;

Неврахування цих рекомендацій, а також наявність у Законі інших прогалин та недоліків, зумовили виникнення низки проблем у його застосуванні на практиці. Серед таких недоліків – відсутність представництва окремих партій та кандидатів у складі комісій, зловживання адміністративним ресурсом, часті зміни у складі ОВК та ДВК, порушення при встановленні підсумків голосування в одномандатних виборчих округах.


Ключову роль в адмініструванні виборчого процесу відіграла ЦВК, в той час як діяльність інших держаних органів в частині забезпечення проведення виборів у відповідності до міжнародних стандартів була досить пасивною. ЦВК загалом здійснювала свою діяльність прозоро. Щоправда, колегіальність та прозорість в роботі Комісії було послаблено практикою попереднього обговорення питань, віднесених до компетенції ЦВК, на закритих нарадах, а також практикою територіальної спеціалізації членів ЦВК з підготовки тих чи інших питань до розгляду Комісії.


Місцеві органи влади у багатьох випадках вжили необхідних заходів для належної організації виборчого процесу, однак в загальнонаціональному масштабі діяльності цих органів бракувало системності та єдності підходів до визначення пріоритетів у забезпеченні належної організації виборчого процесу.


КВУ відмічає  пасивність правоохоронних органів (МВС, СБУ, ГПУ) у реагуванні на інформацію про порушення, а також випадки незаконного втручання у виборчий процес, особливо під час підрахунку голосів.


Утворення виборчих округів здійснювалось без проведення публічних консультацій з потенційно зацікавленими суб’єктами. При цьому у ряді випадків необґрунтовано було порушено принцип неперервності їхніх меж; у багатьох випадках округи утворювались без урахування адміністративно-територіального устрою України (при цьому у 6 випадках між декількома округами було поділено навіть території сільських та селищних рад), а також місць компактного проживання національних меншин.


Конфігурація окремих округів була сприятливою для балотування окремих кандидатів, які розпочали агітаційну діяльність задовго до початку виборчого процесу. Це ставить під сумнів відсутність політичних впливів на процес утворення округів.


Значна частина проблем, пов’язаних з утворенням виборчих дільниць, була зумовлена недоліками Закону „Про вибори народних депутатів України”. ЦВК всупереч Закону було звужено перелік спеціальних виборчих дільниць, які мали утворюватись на постійній основі. В результаті недоліків Закону та визначеного ЦВК порядку утворення дільниць на постійній основі в окремих місцях тимчасового перебування громадян тимчасові спеціальні дільниці не було утворено взагалі, тоді як в деяких місцях тимчасового перебування громадян (наприклад, санаторіях, дитячих лікарнях тощо) утворення дільниць не було достатньо обґрунтованим. Перелік виборчих дільниць на постійній основі неодноразово змінювався ЦВК, що могло ускладнити організацію голосування виборців.


Висування кандидатів у депутати на виборах здійснювалось недостатньо прозоро, супроводжувалось міжпартійними та внутрішньопартійними конфліктами, позиціонуванням політично афілійованих кандидатів в якості незалежних.


Досить поширеними були випадки висування в одномандатних округах кандидатів-„двійників”, які мали перебрати на свою підтримку частину голосів основних кандидатів. Реєстрація кандидатів у депутати була проведена ЦВК у встановлений Законом „Про вибори народних депутатів України” строк. Загалом, суттєвих порушень виборчого законодавства при проведенні реєстрації кандидатів у депутати зафіксовано не було.


Основною проблемою на етапі реєстрації кандидатів стало неоднозначне тлумачення положень Закону „Про вибори народних депутатів України” в частині строку постійного проживання на території України як підстави реалізації пасивного виборчого права. Підстави для відмови у реєстрації кандидатів ЦВК тлумачила розширено, що призвело до численних випадків відмов у реєстрації кандидатів. У той же час, потенційні суб’єкти виборчого процесу мали достатні можливості для захисту свого права на реєстрацію у судовому порядку.


Однією з важливих проблем парламентських виборів 2012 року стало усунення окремих опозиційних лідерів з участі у виборчих перегонах. Негативний вплив на організацію голосування мали численні випадки масових відмов кандидатів від балотування, а також скасування однією з партій рішення про висування своїх кандидатів, які мали місце протягом вересня – жовтня 2012 року. Скасування реєстрації кандидатів на зазначених підставах призвело до необхідності передруку виборчих бюлетенів для багатьох округів, а також використання штампу „Вибув” для внесення змін до виборчих бюлетенів.


Недоліки Закону та визначених ЦВК процедур проведення жеребкування щодо кандидатур до складу окружних та дільничних комісій породили ряд проблем у формуванні ОВК та ДВК, зокрема надмірне представництво у складі комісій маловідомих партій та партій, які висунули кандидатів лише у декількох одномандатних округах, відсутність представництва у складі комісій партій та кандидатів, які мали високі шанси на обрання, потрапляння до складу комісій осіб без належного досвіду в питаннях організації виборчого процесу, частих змін у складі комісій (у тому числі безпосередньо перед днем голосування та після проведення голосування).


Формування ДВК супроводжувалось численними випадками зловживань – навмисним недопуском окремих суб’єктів виборчого процесу до подання кандидатур до складу ДВК, порушенням строків проведення жеребкувань та утворення ДВК, проведенням жеребкувань у спосіб, який дозволяв обрати заздалегідь визначені кандидатури тощо. Окремі з цих проблем були зумовлені тим, що ЦВК змінила порядок проведення жеребкування щодо кандидатур до складу ДВК незадовго до проведення жеребкувань.


Загалом, належні умови для роботи ОВК було створено практично у всіх регіонах, хоча в окремих випадках комісії не були забезпечені належними приміщеннями, оргтехнікою тощо. На відміну від ОВК, належні умови для роботи ДВК у багатьох випадках створено не було.


Більшість ОВК здійснювали свою діяльність прозоро, тоді як для роботи ДВК загалом був характерним дещо нижчий рівень прозорості. Як ОВК, так і ДВК здійснювали розгляд скарг суб’єктів виборчого процесу недостатньо ефективно. У той же час, неефективність розгляду скарг у багатьох випадках зумовлювалась неналежним рівнем підготовки юристів штабів, кандидатів, довірених та уповноважених осіб з питань оскарження рішень, дій чи бездіяльності щодо виборів у виборчих комісіях.


У ряді регіонів офіційні спостерігачі стикались з проблемами у їх реєстрації окружними виборчими комісіями.


До основних проблем, пов’язаних зі складанням та уточненням списків виборців варто віднести низьку якість попередніх та уточнених списків виборців на багатьох дільницях, порушення строків передачі попередніх списків виборців від органів ведення Державного реєстру виборців до ДВК, недоліки в організації роботи органів ведення Державного реєстру виборців.


Перегляд ЦВК порядку тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси виборця запобіг масовим міграціям виборців у день голосування. У той же час, відповідність нової редакції цього порядку вимогам Закону „Про Державний реєстр виборців” та Конституції України є доволі дискусійною.


Комітетом виборців України було виявлено ряд суттєвих проблем у практиці здійснення передвиборної агітаціїсуб’єктами виборчого процесу. До основних з них варто віднести:


 • початок здійснення агітації задовго до початку виборчого процесу;
 • беззмістовність агітаційних матеріалів/політичної реклами багатьох учасників виборчих перегонів;
 • масове розміщення у ЗМІ прихованої політичної реклами (т.зв. „джинси”);
 • численні випадки перешкоджання здійсненню агітації (псування рекламних матеріалів, відмови у наданні приміщень для агітаційних заходів);
 • використання технології т.зв. „чорного піару”;
 • масове поширення прямого та непрямого підкупу виборців;
 • активне зловживання адміністративним ресурсом та залучення службовців в агітаційну діяльність.

Також КВУ було зареєстровано несистемні, однак непоодинокі випадки тиску на кандидатів та їхніх бізнес, який мав певні ознаки політично вмотивованого.


Голосування загалом відбувалось без серйозних порушень, однак в деяких округах такі порушення були зафіксовані.


Серед проблемних аспектів організації голосування на деяких дільницях варто виділити:


 • неправильне проставлення штампу „Вибув” у виборчих бюлетенях;
 • перешкоджання діяльності спостерігачів на деяких дільницях;
 • відсутність роз’яснень процедури голосування;
 • недоліки в організації відео спостереження;
 • порушення порядку видачі бюлетенів виборцям,;
 • надміру кількість виборців у витягах зі списку виборців для голосування за місцем перебування виборця;
 • здійснення агітації у день голосування.

Спостерігачами КВУ також було зафіксовано непоодинокі випадки підкупу виборців та інших зловживань (у т.ч. використання т.зв. „каруселей”, фотографування бюлетенів у кабінах для таємного голосування, використання „зникаючих” чорнил для заповнення бюлетенів тощо).


Одним з найбільш проблемних етапів виборчого процесу з чергових виборів народних депутатів України ставпідрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування. Численні зловживання стали однією з причин неможливості достовірного встановлення підсумків голосування у п’яти одномандатних округах, хоча перелік „проблемних” одномандатних округів не обмежується лише тими округами, де результати виборів було неможливо встановити.


У багатьох випадках ДВК здійснювали підрахунок голосів з порушенням встановлених законодавством вимог; далеко не завжди дотримувались і правила транспортування виборчої документації. Робота більшості ОВК з прийому виборчої документації не була організована належним чином. При встановленні підсумків голосування у ряд округів було зафіксовано випадки неправильного введення даних до ІАС „Вибори”, вибіркового повторного підрахунку голосів виборців, навмисного псування виборчих бюлетенів, насильства, погроз, втручання в роботу виборчих комісій.


РЕКОМЕНДАЦІЇ


Органам державної влади варто ретельно вивчити досвід виборів 2012 року з тим, щоб недоліки в організації виборчого процесу було усунуто до проведення повторних та проміжних виборів народних депутатів України, а також президентських виборів 2015 року. За результатами відповідного аналізу невдовзі після встановлення результатів виборів народних депутатів України мають бути внесені зміни до Закону „Про вибори народних депутатів України”. Особи, винні у вчиненні порушень виборчого законодавства, мають бути притягнуті до юридичної відповідальності.


До проведення президентських виборів 2015 року необхідно здійснити кодифікацію виборчого законодавства, а також розглянути можливість перегляду виборчої системи для парламентських виборів з урахуванням рекомендацій Ради Європи та Венеціанської комісії.


І. Верховній Раді України:


варто внести до Закону „Про вибори народних депутатів України” чи іншого закону, який визначатиме порядок проведення виборів народних депутатів України, такі зміни:


 • в частині територіальної організації виборів:

-          визначити підстави перегляду меж виборчих округів у період до початку виборчого процесу;

-          закріпити принципи неперервності меж виборчих округів (з можливим відхиленням від цього принципу у випадках, якщо таке відхилення зумовлено особливостями адміністративно-територіального устрою України), врахування при утворенні округів адміністративно-територіального устрою, а також місць компактного проживання національних меншин;

-          передбачити обов’язковість попереднього оприлюднення проектів рішень ЦВК з питань утворення чи перегляду меж або центрів округів, а також проведення консультацій з відповідних питань з партіями та іншими потенційно зацікавленими суб’єктами;

-          визначити порядок утворення, зміни та ліквідації постійних виборчих дільниць;

-          визначити чіткий перелік спеціальних виборчих дільниць, які можуть утворюватись на тимчасовій основі;

-          розглянути можливість утворення закордонних виборчих дільниць за межами дипломатичних установ та військових частин, дислокованих за межами України, а також визначити порядок ї утворення;

-          зменшити граничну кількість виборців на виборчих дільницях з метою належної організації голосування та підрахунку голосів виборців;

 • в частині формування та організації роботи виборчих комісій:

-          провести чітке розмежування між партіями-суб’єктами виборчого процесу, передбачивши, що у разі реєстрації кандидатів у депутати від партії в одномандатних округах, така партія має право висувати кандидатури до складу комісій лише тих округів, в яких були зареєстровані її кандидати, тоді як право на представництво у складі всіх ОВК має закріплюватись лише за партіями, які висунули кандидатів у депутати у загальнодержавному виборчому окрузі;

-          визначити загальні засади проведення жеребкування щодо кандидатур до складу ОВК та ДВК, передбачивши проведення окремих жеребкувань по кожній ОВК та ДВК;

-          розглянути можливість надання права висування кандидатур до складу ОВК кандидатам в одномандатних виборчих округах;

-          передбачити обов’язковість проходження навчання з питань виборчого законодавства принаймні всіма членами ОВК (чи кандидатами на посади в ОВК), а по можливості – також членами ДВК, визначивши при цьому порядок проведення такого навчання;

-          розглянути можливість позбавлення партій і кандидатів права заміни на власний розсуд членів комісій іншими особами від тих самих суб’єктів подання кандидатур до складу комісій;

-          розглянути можливість зменшення кількісного складу ДВК у випадку зменшення граничної кількості виборців на виборчих дільницях;

-          визначити перелік рішень ОВК, які підлягають обов’язковому оприлюдненню на веб-сайті ЦВК;

 • в частині висування та реєстрації кандидатів у депутати:

-          уточнити поняття постійного проживання на території України упродовж останніх 5 років;

-          чітко передбачити, що подання для реєстрації документів, які не містять всіх передбачених законом відомостей, є підставою для відмови у реєстрації кандидатів;

-          встановити такий строк для прийняття кандидатами чи партіями рішень про відмову від балотування (скасування реєстрації кандидатів у загальнодержавному окрузі), який би дозволяв здійснити передрук бюлетенів без використання штампу „Вибув”;

-          звузити підстави для оголошення партіям і кандидатам попередження, передбачивши при цьому пропорційні та ефективні санкції за найбільш суттєві порушення (непрямий підкуп виборців, використання підлеглих осіб в агітації тощо), наприклад штрафи;

 • в частині реєстрації виборців, складання і уточнення списків виборців:

-          запровадити такий порядок голосування виборців на закордонних виборчих дільницях, який би відповідав принципу рівного виборчого права;

-          передбачити механізми, які б дозволяли виборцям вільно змінювати місце голосування без зміни виборчої адреси в межах загальнодержавного округу та тимчасово змінювати місце голосування без зміни виборчої адреси виключно в межах одномандатного округу;

-          запровадити дієві механізми публічного контролю за зміною місця голосування без зміни виборчої адреси, подібні до тих, які застосовувались для контролю за голосуванням на підставі відкріпних посвідчень;

-          визначити повноваження ОВК в частині контролю за складанням та уточненням списків виборців;

-          передбачити можливість подання виборцями заяв про уточнення списків виборців виключно до органів ведення Державного реєстру виборців, а не ДВК;

-          встановити такі строки розгляду спорів, пов’язаних з уточненням списків виборців, які б дозволяли не вносити жодних змін до уточнених списків виборців у день голосування (окрім виправлення технічних помилок та описок);

 • в частині регулювання передвиборної агітації:

-          уніфікувати правила фінансування партій з правилами фінансування передвиборної агітації, врахувавши при цьому рекомендації Венеціанської комісії, ОБСЄ/БДІПЛ, Комітету Міністрів Ради Європи, Групи держав проти корупції щодо приведення регулювання фінансування партій і виборів у відповідність до міжнародних стандартів;

-          провести більш чітке відмежування між передвиборною агітацією та офіційними повідомленнями про діяльність службовців, які є кандидатами на виборах;

-          визначити порядок розміщення зовнішньої політичної реклами з урахуванням вимог щодо забезпечення рівних можливостей у здійсненні агітації суб’єктами виборчого процесу, встановлених для розміщення агітаційних матеріалів у друкованих та аудіовізуальних ЗМІ;

-          розглянути можливість перегляду обмежень щодо здійснення передвиборної агітації з урахуванням попередніх рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ за результатами спостереження за виборами, зокрема – обмежень в частині здійснення агітації в ЗМІ з часткою іноземною власності, заборони участі в агітації іноземців тощо;

-          звузити перелік підстав для зупинення дії ліцензій організацій мовлення та випуску в друк друкованих видань до найбільш суттєвих порушень (такі порушення мають чітко визначатись в законі), передбачивши можливість застосування до ЗМІ альтернативних санкцій, наприклад – штрафів;

-          привести регулювання права на відповідь у відповідність до демократичних стандартів, передбачивши при цьому підстави для відмови у забезпеченні права на відповідь;

-          запровадити більш дієві механізми запобігання залученню службовців у агітаційну діяльність та непрямому підкупу виборців, у тому числі шляхом встановлення ефективних та пропорційних санкцій за відповідні правопорушення;

 • в частині організації голосування, підрахунку голосів та встановлення результатів виборів:

-          розглянути можливість спрощення регулювання порядку підготовки до голосування, організації голосування та підрахунку голосів виборців на дільницях з одночасним збереженням механізмів, спрямованих на запобігання можливим зловживанням/фальсифікаціям;

-          передбачити такий порядок друкування виборчих бюлетенів, який би дозволяв оперативно здійснювати їх передрук без внесення змін до бюлетенів за допомогою штампа „Вибув”, з одночасним забезпеченням захисту бюлетенів від підроблення;

-          передбачити оприлюднення документації, пов’язаної з виготовленням виборчих бюлетенів (актів тощо) на веб-сайті ЦВК;

-          передбачити можливість друкування виборчих бюлетенів мовами національних меншин у місцях їх компактного проживання;

-          передбачити, що інформаційні плакати суб’єктів виборчого процесу, розміщені у приміщеннях для голосування, не належать до передвиборної агітації;

-          розглянути можливість доповнення закону положеннями, які передбачатимуть допуск спостерігачів та інших осіб, які мають право бути присутніми на засіданнях комісій без дозволу чи запрошення, у приміщення для голосування після закриття виборчих дільниць

-          переглянути перелік підстав для визнання голосування на дільниці недійсним з урахуванням попередніх рекомендацій Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ;

-          передбачити можливість скасування результатів виборів у випадку вчинення порушень, які не дозволяють достовірно встановити результат(и) виборів;

 • в частині статусу офіційних спостерігачів, довірених та уповноважених осіб:

-          передбачити покладення обов’язку реєстрації довірених та уповноважених осіб в округах на ОВК;

-          передбачити можливість здійснення спостерігачами від громадських організацій спостереження на всій території України, а не лише в межах того чи іншого одномандатного виборчого округу, а також їх реєстрації на ранніх етапах виборчого процесу;

 • в частині оскарження рішень, дій чи бездіяльності щодо виборів та відповідальності за порушення виборчого законодавства:

-          розглянути можливість збільшення строків розгляду скарг виборчими комісіями до 3-5 днів;

-          розглянути можливість подальшого звуження компетенції виборчих комісій з розгляду виборчих спорів, а за умови збереження існуючого механізму формування комісій, у більш віддаленій перспективі, - віднесення питань, пов’язаних з врегулюванням виборчих спорів до компетенції судів;

-          передбачити можливість апеляційного перегляду всіх судових рішень у виборчих спорах, у тому числі й рішень Вищого адміністративного суду України;

-          передбачити ефективні та пропорційні санкції за порушення всіх встановлених законом обмежень та заборон, у тому числі шляхом внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України.


ІІ. Президенту України та Кабінету Міністрів України:


 • розглянути можливість вжиття в межах своєї компетенції заходів, спрямованих на притягнення посадових осіб органів виконавчої влади до відповідальності за порушення виборчого законодавства, у тому числі участь в агітаційній діяльності;
 • розглянути можливість вжиття заходів, спрямованих на подальше реформування виборчого законодавства з урахуванням уроків виборчої кампанії 2012 та забезпечення його кодифікації, наприклад шляхом утворення нової Робочої групи з питань реформування законодавства про вибори;
 • розглянути можливість прийняття перед черговими виборами акту (актів), які визначатимуть стандарти діяльності членів уряду та керівників інших органів виконавчої влади з підготовки до проведення виборів.

ІІІ. Генеральній прокуратурі та МВС України:


 • розглянути можливість вжиття в межах своєї компетенції заходів, спрямованих на притягнення всіх осіб, які вчинили порушення виборчого законодавства, до юридичної відповідальності;
 • оприлюднити інформацію про результати розгляду справ про адміністративні правопорушення та кримінальних справ судами;
 • вжити заходів, спрямованих на підвищення рівня вмінь, знань та навичок прокурорів та працівників органів внутрішніх справ з питань виборчого законодавства, захисту виборчих прав, реагування на порушення тощо.

ІV. Центральній виборчій комісії:


 • розглянути можливість підготовки, оприлюднення та публічного обговорення звіту про діяльність ЦВК з організації чергових виборів народних депутатів України, виявлених проблем та шляхів їх усунення;
 • за результатами чергових виборів народних депутатів України розглянути можливість напрацювання пропозицій щодо подальшого удосконалення виборчого законодавства України, у тому числі положень, які стосуються визначення меж виборчих округів, порядку проведення навчання членами комісій тощо;
 • розглянути можливість утворення постійнодіючого центру чи підрозділу Секретаріату ЦВК, який відповідатиме за проведення навчання членів виборчих комісій;
 • розглянути можливість попереднього оприлюднення проектів актів ЦВК з виборчих питань на веб-сайті ЦВК для загального ознайомлення, а також проведення консультацій щодо таких проектів;
 • розглянути можливість утворення територіальних підрозділів Секретаріату ЦВК для зменшення функціонального навантаження на Комісію та її центральний апарат;
 • розглянути можливість перегляду практики роботи Комісії та її членів у напрямі посилення прозорості розгляду та вирішення ЦВК питань, віднесених до її компетенції, а також відмови від територіальної спеціалізації членів ЦВК з попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Комісії.
Прес-служба КВУП'ятниця, 23 листопада 2012, 14:16

Теґ

: спостереження


 
     

E-mail редакції: editor@cvu.kiev.ua
Webmaster: punosound@gmail.com

Звіти спостерігачів

Важливо

Відео коментар

«Виборчі списки: алгоритми перевірки і уточнення» Вівторок, 9 жовтня 2012, 1:18

Список теґів

Авторизація

 
   Забули пароль?
    Реєстрація

Сторінку оброблено за 1,1405358314514 секунди

Delegation of the European Union to Ukraine Координатор проектів ОБСЄ в Україні Комiтет виборцiв України
Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0