Про проектМапа сайту 

ВИБОРИ в Україні 


RSS
Анонси подійНовиниАналітикаЗаконодавствоМіжнародні документиЗвіти спостерігачівУчасники процесу реформуванняВідео вебінарівФорум

КВУ закликає до обговорення змін до виборчого законодавства


11 квітня 2013 року Міністерство Юстиції розмістило повідомлення про громадського обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів".

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості та дотримання вимог пункту 3 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, Міністерство юстиції повідомляє про оприлюднення з "11" квітня 2013 року на сайті Міністерства юстиції проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів" (далі – проект Закону).

Проект Закону розроблено Міністерством юстиції на виконання підпункту 5 пункту 1 плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 73-р, пункту 1 плану першочергових заходів щодо удосконалення законодавства з питань проведення виборів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 103-р.

Проект Закону розроблено з метою удосконалення законодавства про вибори народних депутатів України з врахуванням висновків та рекомендацій Місії зі спостереження за виборами народних депутатів України 28 жовтня 2012 року ОБСЄ/БДІПЛ та інших місій офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій.

Варто зазначити, що виконання рекомендацій, визначених в остаточному звіті Місії зі спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ щодо парламентських виборів в Україні та подолання зафіксованих недоліків у проведенні парламентських виборів в Україні 28 жовтня 2012 р. є однією з вимог Європейської Сторони до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Зважаючи, що проведення чесних і демократичних виборів в значній мірі залежить від внесення якісних змін до виборчого законодавства КВУ активно долучається до громадського обговорення проекту Закону, і запрошує широкі кола експертної громадськості прийняти активну участь в обговоренні.

Інформуємо, що зауваження та пропозиції до проекту Закону просимо надсилати на адресу: м. Київ, вул. Городецького, 13, 01001, Міністерство юстиції, Управління конституційного та адміністративного законодавства Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства. Адреса електронної пошти:k.sharag@minjust.gov.ua. Контактна особа: Шараг Катерина Дмитрівна, тел.: 279-54-61.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань прийматимуться Міністерством юстиції протягом місяця з дня повідомлення про громадське обговорення проекту.Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І . Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2012 р., № 10-11, ст. 73):

1) частину другу статті 4 після слів "офіційні спостерігачі від" доповнити словами "громадських організацій,";

2) частину першу статті 10 та частину першу статті 12 після слова "розгляду" доповнити словами "та обговорення";

3) у статті 19:

пункт 6 після слова "України" доповнити словами ", включених до виборчого списку партії";

у пункті 9 слова "форму, колір, текст" замінити словами "форму, колір".

2. У Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст. 73):

1) статтю 2 доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Виборець, який проживає або на день проведення голосування на виборах депутатів перебуває на території іноземної держави, а також громадянин України, якому тимчасово змінено місце голосування (без зміни виборчої адреси) на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного округу, до якого такий виборець віднесений на підставі відомостей Державного реєстру виборців про його виборчу адресу, має право голосу на виборах депутатів лише у загальнодержавному окрузі. Реалізація цього права забезпечується включенням виборця до списку виборців на відповідній виборчій дільниці із зазначенням, що такий виборець отримує лише бюлетень для голосування у загальнодержавному окрузі.";

2) перше речення частини другої статті 3 викласти у такій редакції: "Виборці на виборах депутатів мають один голос у загальнодержавному окрузі та один голос – у відповідному одномандатному окрузі.";

3) частину третю статті 11 після слів "(прокуратура, міліція)" доповнити словами ",органи Державного реєстру виборців";

4) пункт 5 частини першої статті 12 після слова "Законом" доповнити словами "(далі - офіційний спостерігач від партії, кандидата у депутати, громадської організації)";

5) статтю 18 викласти у такій редакції:

"Стаття 18. Виборчі округи

1. Вибори депутатів проводяться у загальнодержавному окрузі, який включає в себе всю територію України та закордонний виборчий округ (далі– закордонний округ), та у 225 одномандатних округах, що утворюються Центральною виборчою комісією та існують на постійній основі.

Закордонний округ включає в себе всі закордонні виборчі дільниці, утворені відповідно до статті 22 цього Закону.

2. Одномандатні округи, по можливості, повинні відповідати таким вимогам:

1) одномандатні округи утворюються в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з приблизно рівною кількістю виборців в кожному окрузі. Орієнтовна середня кількість виборців в одномандатних округах визначається Центральною виборчою комісією, виходячи з відомостей Державного реєстру виборців. Відхилення кількості виборців в одномандатному окрузі не може перевищувати дванадцяти відсотків орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатних округах;

2) одномандатний округ визначається територією, в межах якої знаходяться виборчі дільниці, що входять до його складу. Не допускається утворення одномандатного округу з територіями, що не межують між собою. Межею одномандатного округу є умовно замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює його територію від території інших (суміжних) одномандатних округів, або частково збігається з лінією державного кордону. Центром одномандатного округу є місцезнаходження окружної виборчої комісії (адреса приміщення);

3) межі одномандатних округів визначаються з урахуванням інтересів членів територіальної громади та компактності проживання на відповідній території національних меншин.

3. З метою дотримання вимог, визначених в частині другій цієї статті, та/або у разі необхідності утворення нових (ліквідації) постійних виборчих дільниць або зміни меж існуючих в межах одномандатного округу Центральна виборча комісія приймає відповідне рішення про зміну меж двох або більшої кількості суміжних одномандатних округів та їх центрів.

Рішення про зміну меж та центрів одномандатних округів приймається не пізніше як за сто сімдесят п’ять днів до дня голосування.

4. Не пізніш як на другий день після початку виборчого процесу Центральна виборча комісія публікує у загальнодержавних та регіональних друкованих засобах масової інформації, а також оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік одномандатних округів із зазначенням їх номерів, меж, а також адрес приміщень відповідних окружних виборчих комісій.";

6) у статті 24:

у пункті 1 частини другої слова "закордонних виборчих дільницях" замінити словами "в закордонному окрузі";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Повноваження окружної виборчої комісії закордонного округу здійснює Центральна виборча комісія.";

7) у статті 27:

пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:

"2) політичні партії, кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі";

друге речення частини третьої після слів "Центральною виборчою комісією" доповнити словами "по кожній окружній виборчій комісії окремо";

8) у частині третій статті 29 слова "суб’єкти подання, зазначені у частині другій статті 27 цього Закону" замінити словами "політичні партії, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України поточного скликання, політичні партії, кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі";

9) у статті 30:

у частині другій:

доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) визначає порядок навчання окружними виборчими комісіями членів дільничних виборчих комісій; забезпечує виготовлення методичних рекомендацій по навчанню окружними виборчими комісіями членів дільничних виборчих комісій;".

У зв’язку з цим пункти 4-19 вважати відповідно пунктами 5-20;

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9) реєструє кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії;";

у пункті 13 слова "в одномандатних виборчих округах" замінити словами "форму і колір виборчих бюлетенів для голосування в одномандатних виборчих округах";

доповнити пунктом дев’ятнадцятим такого змісту:

"19) встановлює підсумки голосування та складає протокол про підсумки голосування в межах закордонного округу;".

У зв’язку з цим пункти 19-20 вважати відповідно пунктами 20-21;

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Акти Центральної виборчої комісії нормативно-правового характеру, що передбачені цим Законом, приймаються та оприлюднюються у встановленому порядку, як правило, до початку виборчого процесу.";

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

10) у частині другій статті 31:

пункт 3 після слів "виборчого процесу" доповнити словами ", у порядку, визначеному Центральною виборчою комісією";

доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) реєструє кандидатів у депутати в одномандатних округах та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією;";

У зв’язку з цим пункти 4-19 вважати відповідно пунктами 5-20.

пункт 13 після слів "виборчим комісіям," доповнити словами "у визначеному Центральною виборчою комісією порядку";

доповнити пунктом 20 такого змісту:

"20) узагальнює та подає до Центральної виборчої комісії у встановлені нею строки інформацію щодо поданих до окружної виборчої комісії заяв та скарг, що стосуються процесу виборів депутатів, а також результатів їх розгляду".

У зв`язку з цим пункт 20 вважати пунктом 21;

11) частину десяту статті 33 після слів "складу комісії" доповнити словами "після його розгляду та обговорення на засіданні виборчої комісії";

12) у пункті 3 частини третьої статті 34 слова "офіційні спостерігачі від партії, яка висунула кандидатів у депутати у загальнодержавному округу, від кандидата у депутати в одномандатному окрузі або від громадської організації" замінити словами "офіційні спостерігачі від партій, кандидатів у депутати, громадських організацій";

13) третє речення частини восьмої статті 35 після слів "офіційні спостерігачі" доповнити словами "від партій, кандидатів у депутати, громадських організацій";

14) у статті 37:

частину третю доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) прийняттям рішення про скасування реєстрації кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному окрузі або кандидата у депутати у відповідному одномандатному окрузі, за поданням яких кандидатуру такого члена було включено до складу відповідної виборчої комісії;".

У зв’язку з цим пункти 3-14 вважати відповідно пунктами 4-15;

у частині четвертій цифри "3, 5-8, 11-14" та "1, 2, 4, 9, 10" замінити відповідно цифрами "3, 4, 6-9, 12-15" та "1, 2, 4, 10, 11";

15) частину четверту статті 39 після слова "видав" доповнити словами ", а також робиться відмітка про отримання виборцем лише бюлетеня для голосування у загальнодержавному окрузі";

16) у частині десятій статті 40 слова "в порядку, встановленому» замінити словами «в порядку і строки, встановлені";

17) друге речення частини третьої статті 42 після слів "реєстру виборців" доповнити словами ", а також робиться відмітка про отримання виборцем лише бюлетеня для голосування у загальнодержавному окрузі";

18) частину третю статті 46 доповнити реченням такого змісту:

"Фінансування виборчих комісій закордонних виборчих дільниць здійснюється Центральною виборчою комісією через Міністерство закордонних справ України.";

19) у статті 48:

частину першу доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

"Розмір виборчого фонду партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, не може перевищувати ста мільйонів гривень.

Розмір виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі не може перевищувати чотирьох мільйонів п’ятисот тисяч гривень.";

частину шосту після слів "Центральну виборчу комісію" доповнити словами "та відповідну окружну виборчу комісію";

у частині сьомій слова "Центральною виборчою комісією" замінити словами "відповідною окружною виборчою комісією".

20) у частині дев‘ятій статті 50:

після слів "здійснюється Центральною виборчою комісією" доповнити словами "окружними виборчими комісіями та установами банку, в яких відкрито рахунок виборчого фонду";

доповнити реченням такого змісту:

"Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, надає відповідній виборчій комісії інформацію про надходження та використання коштів виборчого фонду.";

21) частину четверту статті 52 після слова "партії" доповнити словами "або висунута лише в одному з одномандатних округів у порядку висування партією чи в порядку самовисування";

22) у статті 55:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"Окружна виборча комісія реєструє кандидата у депутати, висунутого партією, у відповідному одномандатному окрузі за умови, пред’явлення ним особисто одного із документів передбачених пунктами 1 або 2 частини третьої статті 2 цього Закону, та отримання нею таких документів:";

у частинах другій, третій та п’ятій слова "Центральна виборча комісія" у всіх відмінках замінити словами "окружна виборча комісія" у відповідному відмінку;

у частині третій слова "до Центральної виборчої комісії" замінити словами "до окружної виборчої комісії";

23) у статті 56:

у частині другій, абзаці другому частини третьої, частині шостій слова "Центральна виборча комісія" у всіх відмінках замінити словами "окружна виборча комісія" у відповідному відмінку;

у абзаці першому частини третьої слова "про відмову в реєстрації кандидата у депутати в одномандатному окрузі" замінити словами "прийняття окружною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидата у депутати в одномандатному окрузі";

частину п’яту після слова "повертається" доповнити словами "окружною виборчою комісією";

24) у статті 59:

у частині першій, третій, четвертій та шостій слова "Центральна виборча комісія" у всіх відмінках замінити словами "окружна виборча комісія" у відповідному відмінку;

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Подання документів до окружної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за п’ятдесят один день до дня голосування.";

частину п’яту викласти в такій редакції:

"5. Окружна виборча комісія у разі встановлення, що особа висунута кандидатом у депутати в одному із одномандатних округів за її письмовою заявою про згоду балотування від партії або у порядку самовисування одночасно висунута кандидатом у депутати в іншому одномандатному окрузі за її письмовою заявою про згоду балотування кандидатом у депутати від партії або в порядку самовисування, приймає рішення про відмову у реєстрації або про скасування реєстрації такої особи кандидатом у депутати.

У разі якщо особа, висунута кандидатом у депутати в одному із одномандатних округів за її письмовою заявою про згоду балотуватися від партії або у порядку самовисування, одночасно включена до виборчого списку партії за її письмовою заявою про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії, окружна виборча комісія приймає рішення про відмову в реєстрації такої особи кандидатом у депутати у відповідному одномандатному окрузі та невідкладно направляє подання до Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації такого кандидата у загальнодержавному окрузі.";

у частині шостій слово "п'ятий" замінити словом "четвертий";

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. У разі реєстрації особи кандидатом у депутати в одномандатному окрузі окружна виборча комісія разом з копією рішення про реєстрацію цього кандидата у депутати у триденний строк з дня його прийняття видає посвідчення кандидата у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Повідомлення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі разом із рішенням про його реєстрацію в цей же строк оприлюднюється окружною виборчою комісією в регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації.

Копія рішення окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі разом з копіями декларації цього кандидата, а також його передвиборної програми (у разі подання) на паперових носіях та в електронному вигляді невідкладно надсилаються до Центральної виборчої комісії.";

частину восьму доповнити абзацом другим такого змісту:

"Відповідні подання повинні бути подані окружними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії не пізніш як на четвертий день після закінчення реєстрації кандидатів у депутати у відповідному одномандатному окрузі.";

25) у статті 60:

у частині першій:

абзац перший після слова "комісія" доповнити словами "або окружна виборча комісія";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) відсутності документів, зазначених у частині першій статті 54 чи частинах першій або другій статті 55 цього Закону або невнесення уточненого документа у порядку та строк, встановлені частиною третьою цієї статті;";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Помилки і неточності, виявлені в поданих кандидатами на реєстрацію документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати.

При виявленні таких помилок і неточностей Центральна виборча комісія або відповідна окружна виборча комісія невідкладно повідомляє представника партії або кандидата у депутати, який балотується в одномандатному окрузі.

Зазначені у повідомленні помилки і неточності повинні бути виправлені шляхом повторного внесення уточненого документа, який потребував виправлення, не пізніше наступного дня після отримання відповідного повідомлення виборчої комісії.

Якщо уточнений документ, який потребував виправлення, не надійшов у цей строк, Центральна виборча комісія або відповідна окружна виборча комісія приймає рішення про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати.

Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) на підставі пункту 2 частини першої цієї статті не виключає повторного подання документів для реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати у порядку встановленому статями 54 та 55 цього Закону.";

26) у статті 61:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Центральна виборча комісія приймає рішення про попередження партії, кандидати у депутати від якої включені до виборчого списку партії, або окремому кандидату у депутати. Окружна виборча комісія приймає рішення про оголошення попередження кандидата у депутати в одномандатному окрузі.";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Центральна виборча комісія або відповідна окружна виборча комісія може прийняти рішення про попередження партії, кандидати у депутати від якої включені до виборчого списку партії, або окремому кандидату у депутати за результатами задоволення скарги на рішення, дії чи бездіяльність партії, уповноваженої особи партії, кандидата у депутати, його довіреної особи, офіційного спостерігача від партії, кандидата у депутати.".

У зв’язку з цим частини третю – сьому вважати відповідно частинами четвертою – восьмою;

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Попередження, зазначене у частині першій цієї статті оприлюднюється Центральною виборчою комісією у загальнодержавних, а окружною виборчою комісією – у регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Копія відповідного рішення окружної виборчої комісії про оголошення попередження кандидату у депутати в одномандатному окрузі повинна бути передана відповідною окружною виборчою комісією до Центральної виборчої комісії не пізніш як на наступний день після оголошення попередження.";

у частині п’ятій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Виборча комісія, яка зареєструвала відповідного кандидата у депутати, приймає рішення про скасування реєстрації такого кандидата у депутати в разі:";

у пункті 7 слова "частин четвертої, п'ятої" замінити слова "частини четвертої";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати у одномандатному окрузі у разі виявлення порушення вимог частини четвертої статті 52 цього Закону.

Копія відповідного рішення невідкладно надсилається окружним виборчим комісіям, які зареєстрували такого кандидата.".

У зв’язку з цим частини шосту – восьму вважати відповідно частинами сьомою – дев'ятою;

у частині восьмій слова "Центральна виборча комісія" замінити словами "Виборча комісія, яка зареєструвала відповідного кандидата у депутати,";

у частині дев'ятій слова "Центральна виборча комісія" замінити словами "виборча комісія, яка зареєструвала відповідного кандидата у депутати,";

доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Копії рішень про скасування реєстрації кандидата у депутати у одномандатному окрузі або про вибуття кандидата з балотування невідкладно надсилаються окружною виборчою комісією до Центральної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді.";

27) у статті 66:

частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Інформаційне агентство, засіб масової інформації, який поширює інформацію про подію, пов’язану із виборами, не може припускати замовчування суспільно важливих відомостей, що стосуються цієї події, якщо вони були відомі йому на момент поширення інформації. Інформаційне агентство, засіб масової інформації зобов’язані висвітлювати інформацію про вибори відповідно до фактів, не припускаючи перекручування інформації. Засоби масової інформації мають намагатися отримувати інформацію про події, пов’язані із виборами, з двох і більше джерел, віддаючи перевагу першоджерелам.";

доповнити частинами четвертою – шостою такого змісту:

"4. Телерадіоорганізації самостійно визначають кількість ефірного часу, присвяченого висвітленню фактів та подій, пов'язаних з виборчим процесом. У зазначених матеріалах телерадіоорганізаціям заборонено виокремлювати у своєму ставленні певних суб’єктів виборчого процесу чи надавати їм привілеї.

Допускається збільшення частки ефірного часу, присвяченого партіям – суб’єктам виборчого процесу, представленим у поточному скликанні Верховної Ради України, чи кандидатам у депутати – народним депутатам України поточного скликання від відповідної партії, не більше як на 30 відсотків від середнього обсягу ефірного часу.

До ефірного часу, присвяченого партіям – суб’єктам виборчого процесу, зараховується ефірний час, присвячений кандидатам, висунутим відповідною партією.

5. Телерадіоорганізації мають право створювати та поширювати у прямому ефірі передачі за участю кандидатів у депутати, їх довірених осіб, партій – суб’єктів виборчого процесу, їх уповноважених осіб у формі передвиборних дебатів чи дискусій. Зазначені передачі повинні бути організовані у цикл передач однакового формату з метою дотримання принципу рівних умов доступу.

Телерадіоорганізація, яка має намір поширювати зазначені передачі публічно оприлюднює пропозицію взяти у них участь, в якій має зазначатися формат передачі, строк, протягом якого необхідно надати згоду на участь в передачі, та вартість участі у такій передачі.

Формат передачі (циклу передач) включає: порядок визначення учасників передачі за участю представників двох чи більше кандидатів чи партій – за згодою учасників, за жеребкуванням тощо; тривалість передачі та обсяг ефірного часу, що надається для виступів кожному з учасників; наявність інших присутніх у студії під час передачі (експерти, журналісти, аудиторія в студії тощо), їх роль та порядок їх обрання чи визначення; регламент та правила поведінки учасників передачі; тема обговорення або порядок її визначення; умови поширення під час передачі іншої інформації (результатів опитувань думки громадян, інтерактивного голосування, статистичних відомостей, освітньої та довідкової інформації, концертних виступів тощо); інші умови створення передачі.

Вартість участі у передачі є однаковою для усіх суб’єктів виборчого процесу і визначається обсягом ефірного часу, що надається кожному з учасників передач, та вартістю одиниці ефірного часу, визначеною відповідно до частин шостої статті 71 цього Закону.

Обсяг ефірного часу, що надається учасникам передач для участі в дискусії або для відповіді на запитання, має визначатися за однаковими правилами."

6. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення України здійснює контроль за дотриманням та забезпечує виконання вимог цього Закону в частині участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів та проведенні передвиборної агітації.

При здійсненні такого контролю Національна рада з питань телебачення та радіомовлення України може використовувати матеріали моніторингу, надані громадськими організаціями, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрованим у встановленому законом порядку.";

28) статтю 68 доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

"12. Друковані матеріали передвиборної інформації можуть розміщуватися із застосуванням носіїв зовнішньої реклами відповідно до вимог Закону Україну "Про рекламу" з оплатою із коштів виборчого фонду відповідного суб’єкта виборчого процесу.

Юридичні та фізичні особи – розповсюджувачі зовнішньої реклами повинні забезпечити рівний доступ та рівні умови для партій – суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати до розміщення агітаційних матеріалів (політичної реклами) з використанням носіїв зовнішньої реклами.";

29) у статті 69:

абзац другий частини першої доповнити реченням такого змісту: "За заявою представника партії у Центральній виборчій комісії у інформаційному плакаті поруч із текстом державною мовою розміщується його переклад регіональною мовою або мовою меншини.";

частину другу доповнити реченням такого змісту: "За заявою кандидата у депутати у інформаційному плакаті поруч із текстом державною мовою розміщується його переклад регіональною мовою або мовою меншини.";

частину п’яту доповнити реченням такого змісту: "Матеріали передвиборної агітації виготовляються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної мовної політики".";

частину шосту доповнити реченням такого змісту "Якщо друковані матеріали передвиборної агітації виконувалися регіональною мовою або мовою меншини, то до кожного примірника такого матеріалу додається його переклад державною мовою.";

30) у частині першій статті 70 слова "прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати" замінити словами "закінчення строку, встановленого частиною другою статті 59 цього Закону";

31) у статті 72:

частину п’яту після слова "партій" доповнити словами ", кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі,", а після слів "Центральної виборчої комісії" доповнити словами "та відповідних окружних виборчих комісій";

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Черговість надання партіям - суб'єктам виборчого процесу ефірного часу на загальнонаціональному радіоканалі та телеканалі в межах розкладу, зазначеного у частині п'ятій цієї статті, визначається не пізніш як на другий день після закінчення строку, встановленого частиною шостою статті 59 цього Закону, за результатами жеребкувань, що проводяться Центральною виборчою комісією, за участю представників партій у Центральній виборчій комісії або уповноважених осіб партій.

Черговість надання партіям - суб'єктам виборчого процесу та кандидатам у депутати, зареєстрованим в одномандатному окрузі ефірного часу на регіональних радіо та телеканалах державної та комунальної форм власності в межах розкладу, зазначеного у частині п'ятій цієї статті, визначається не пізніш як на другий день після закінчення строку, встановленого частиною шостою статті 59 цього Закону, за результатами жеребкувань, що проводяться відповідними окружними виборчими комісіями, визначеними рішенням Центральної виборчої комісії у кожному з регіонів України, за участю відповідно уповноважених осіб партій, кандидатів у депутати або довірених осіб кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах.";

частину сьому після слів "Центральною виборчою комісією" доповнити словами ", окружною виборчою комісією відповідно";

частину восьму після слів "здійснюється Центральною виборчою комісією" доповнити словами ", відповідною окружною виборчою комісією", а після слів "між Центральною виборчою комісією" доповнити словами ", окружною виборчою комісією";

частину дванадцяту після слів "Центральної виборчої комісії" доповнити словами ", відповідної окружної виборчої комісії", а після слів "ефірного часу" доповнити словом "відповідно";

32) у статті 73:

абзац другий частини першої після слів "Центральною виборчою комісією" доповнити словами "або окружною виборчою комісією у відповідному регіоні, визначеною згідно з частиною шостою статті 72 цього Закону";

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Редакції газет "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також редакції регіональних друкованих засобів масової інформації державної форми власності, з якими укладено угоди про опублікування передвиборних програм партій - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі зобов'язані надрукувати передвиборні програми суб’єктів виборчого процесу в окремому спеціальному випуску видання не пізніш як за сорок п’ять днів до дня виборів. Послідовність розміщення передвиборних програм партій – суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, у відповідному виданні визначається згідно з черговістю їх реєстрації Центральною виборчою комісією або відповідною окружною виборчою комісією.";

частини третю-четверту виключити.

У зв’язку з цим частини п’яту-восьму вважати відповідно частинами третьою-шостою;

33) у статті 74:

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Забороняється проведення агітаційних заходів, розповсюдження передвиборних агітаційних матеріалів, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації, публічні заклики голосувати за чи не голосувати за партії - суб'єкти виборчого процесу, кандидатів у депутати в одномандатному окрузі або публічна оцінка діяльності цих партій чи кандидатів у депутати під час проведення заходів, організованих органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, державними чи комунальними підприємствами, закладами, установами, організаціями.".

У зв’язку з цим частини четверту-двадцять п’яту вважати відповідно частинами п’ятою-двадцять шостою;

у частині сьомій слово "сьомої" замінити словом "п’ятої";

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Забороняється розміщення політичної реклами в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою.

Під час виборчого процесу забороняється використання у комерційній та соціальній рекламі:

1) прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів у депутати;

2) назв чи символіки партій – суб’єктів виборчого процесу;

3) повідомлень у будь-якій формі про підтримку суб’єктом виборчого процесу видовищних чи інших публічних заходів, а також привернення уваги до участі кандидатів у депутати у публічних видовищних заходах.";

частину одинадцяту доповнити абзацом першим такого змісту:

"У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору одноразового порушення засобом масової інформації вимог цього Закону Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України своїм рішенням оголошує відповідному засобу масової інформації офіційне попередження з вимогою припинити порушення вимог виборчого законодавства. Таке попередження публікується у засобах масової інформації, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Засіб масової інформації, якому винесено попередження, зобов’язаний оприлюднити таке повідомлення без коментарів у програмі новин, що виходить в ефір у прайм-тайм, або розмістити на першій сторінці найближчого випуску друкованого засобу масової інформації.";

речення друге частини сімнадцятої після слів "як такі" доповнити словами ", незалежно від форм чи способів їх подання".

34) у статті 76:

у частині четвертій:

у першому реченні слова "Центральною виборчою комісією" замінити словами "відповідною окружною виборчою комісією";

четверте речення викласти у такій редакції: "Окружна виборча комісія протягом трьох днів після дня надходження цього подання реєструє довірених осіб кандидата в депутати і видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією";

у частинах сьомій, дев‘ятій-одинадцятій слова "Центральна виборча комісія" у всіх відмінках замінити словами "окружна виборча комісія" у відповідному відмінку;

у частині дванадцятій слова "Центральної виборчої комісії" замінити словами "окружної виборчої комісії, яка його видала";

35) у частині першій статті 77 слова "офіційні спостерігачі від партій, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати в одномандатному окрузі та громадських організацій, які зареєстровані у порядку, встановленому цим Законом (далі - офіційний спостерігач від партії, кандидата у депутати, громадської організації)" замінити словами "офіційні спостерігачі від партій, кандидатів у депутати, громадських організацій";

36) у пункті 1 частини дев‘ятої статті 78 слова "з будь-якої відстані" виключити;

37) у частині шостій статті 79:

у пункті 3 слова "перебувати на виборчих дільницях" замінити словами "бути присутнім на виборчих дільницях та за місцем перебування виборців";

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) отримувати копії протоколів про прийняття окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів, передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів виборців і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом.".

У зв’язку з цим пункти 5-6 вважати відповідно пунктами 6-7;

38) у статті 80:

у частині другій:

у абзаці першому слова "в одномандатних виборчих округах" замінити словами "форма і колір виборчих бюлетенів для голосування в одномандатних округах";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"Текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі затверджується відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за тридцять днів до дня голосування. Відповідне рішення окружної виборчої комісії невідкладно надсилається до Центральної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді.";

частини третю та шосту після слів "одномандатного округу" доповнити словами "або позначення, що він є закордонним";

частину восьму після слів "одномандатного округу" доповнити словами "та закордонних виборчих дільницях в межах закордонного округу";

39) у статті 81:

абзац другий частини шостої після слів "одномандатному окрузі" доповнити словами "та Центральною виборчою комісією при складанні протоколу про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах закордонного виборчого округу";

у частині сьомій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"У разі прийняття Центральною виборчою комісією або окружною виборчою комісією рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати в одномандатному окрузі або рішення про вибуття кандидата у депутати з балотування у період виготовлення виборчих бюлетенів або після виготовлення виборчих бюлетенів, однак за той проміжок часу, у який неможливо здійснити передрукування виборчих бюлетенів, окружна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня відповідного виборчого округу. Рішення окружної виборчої комісії негайно передається відповідним дільничним виборчим комісіям для внесення відповідних змін.";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"Відповідне рішення окружної виборчої комісії невідкладно надсилається до Центральної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді.".

У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами четвертим – сьомим;

у абзаці шостому слово "Центральної виборчої комісії" замінити словами "відповідної окружної виборчої комісії";

перше речення частини дев'ятої викласти в такій редакції: "У разі якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії чи внесені зміни, що не відповідають рішенню Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про це у двох примірниках акт за формою і в порядку, передбаченими частиною восьмою статті 35 цього Закону.";

40) частину восьму статті 82 після слів "по одній копії" доповнити словом "кожного", а після слів "в одномандатному окрузі" доповнити словами "та не більш як по одній копії кожного протоколу для офіційного спостерігача (групи спостерігачів) від кожної громадської організації, іноземної держави або міжнародної організації".

41) друге речення частини четвертої статті 84 після слів "офіційних спостерігачів" доповнити словами "від партій, кандидатів у депутати, громадських організацій";

42) частину третю статті 85 доповнити абзацом такого змісту:

"Виборцям, які на підставі частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" змінили своє місце голосування (без зміни виборчої адреси) на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного округу, до якого вони віднесені на підставі відомостей Державного реєстру виборців про їх виборчу адресу, та внесені до списку виборців на відповідній виборчій дільниці, а також виборцям, які внесені до списку виборців на закордонній виборчій дільниці, видається лише бюлетень для голосування у загальнодержавному окрузі. Один член дільничної виборчої комісії за умови пред'явлення виборцем одного з документів, зазначених відповідно у частинах четвертій, п'ятій чи шостій статті 2 цього Закону, та наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці надає виборцю список для підпису; другий член дільничної виборчої комісії у позначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному окрузі вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному окрузі. Після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня контрольний талон та видає виборцю один виборчий бюлетень для голосування у загальнодержавному окрузі.";

43) у статті 88:

у частині першій:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі у приміщенні для голосування (за підписами виборців у списку виборців);";

доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному окрузі у приміщенні для голосування (за підписами виборців у списку виборців);".

У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4;

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному окрузі у приміщенні для голосування, за підписами виборців у списку виборців. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному окрузі у приміщенні для голосування.";

44) у другому реченні частини тринадцятої статті 89 слова "одномандатному окрузі" замінити словами "кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному окрузі";

45) у частині дванадцятій статті 90 слова "Кількість виборчих бюлетенів" замінити словами "Кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі та кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі";

46) У статті 91:

пункти 9 та 10 частини другої після слова "голосуванні" доповнити словами "у загальнодержавному окрузі";

у частині третій:

пункт 4 після слова "голосування" доповнити словами "в одномандатному окрузі";

пункти 9, 10 та 11 після слова "голосуванні" доповнити словами "в одномандатному окрузі";

частину шосту після слів "офіційні спостерігачі" доповнити словами "від партій, кандидатів у депутати, громадських організацій";

у частині десятій слова "від партій, кандидатів у депутати та громадських організацій" виключити, а слова "кожної громадської організації" замінити словами "офіційного спостерігача (групи спостерігачів) від кожної громадської організації, іноземної держави або міжнародної організації";

частину дванадцяту після слова "невідкладно" доповнити словами ", але не пізніше 24 годин";

47) у статті 92:

пункт 1 частини першої після слова "безпідставно" доповнити словами "голосування виборцем, якому на підставі частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" тимчасово змінено місце голосування (без зміни виборчої адреси) на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного округу, до якого він відноситься на підставі відомостей Державного реєстру виборців про його виборчу адресу, внесений до списку виборців на відповідній виборчій дільниці та безпідставно отримав виборчий бюлетень для голосування в одномандатному окрузі;";

48) у частині шостій статті 93 слова "відповідної окружної виборчої комісії" замінити словами "Центральної виборчої комісії";

49) У статті 94:

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі почергово, в порядку відкриття пакетів з відповідними протоколами, розглядаються окружною виборчою комісією після оголошення відомостей, зазначених у відповідному протоколі.

У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та (або) одномандатному окрузі виправлень, помилок, неточностей, які можливо усунути без повторного підрахунку голосів, окружна виборча комісія своїм рішенням може зобов'язати дільничну виборчу комісію внести зміни до встановлених результатів голосування виборців на виборчій дільниці шляхом складання протоколу (протоколів) про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та (або) одномандатному окрузі з поміткою "Уточнений" відповідно до пункту 2 частини п'ятої цієї статті, про що зазначається у протоколі засідання окружної виборчої комісії. Протягом часу розгляду цього питання дільничною виборчою комісією подані до окружної виборчої комісії примірники протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та одномандатному окрузі та додані до них документи зберігаються в окружній виборчій комісії.

У разі виявлення у протоколі виправлень, помилок та неточностей, які можливо усунути без повторного підрахунку голосів та які не потребують внесення змін до постановляючої частини протоколу, окружна виборча комісія приймає рішення, передбачене пунктом 1 частини п’ятої статті 94 цього Закону із зазначенням про виявлені виправлення, помилки та неточності";

доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

"9. З моменту закінчення голосування та початку прийняття окружною виборчою комісією протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та (або) протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях в одномандатному окрузі окружна виборча комісія через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему надає Центральній виборчій комісії оперативну інформацію про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу (із зазначенням усіх відомостей, що містяться у відповідних протоколах дільничних виборчих комісій). Центральна виборча комісія невідкладно оприлюднює зазначені відомості на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.".

У зв’язку з цим частини дев'яту-сімнадцяту вважати відповідно частинами десятою-вісімнадцятою;

частини десяту та п'ятнадцяту після слів "офіційні спостерігачі" у всіх відмінках доповнити словами "від партій, кандидатів у депутати, громадських організацій";

у абзаці першому частини шістнадцятої слова "лише у разі" замінити словами "у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців лише у випадку".

50) у статті 95:

у абзаці першому частини першої слова "закордонних виборчих дільниць" виключити;

частину п’яту після слів "офіційні спостерігачі" доповнити словами "від партій, кандидатів у депутати, громадських організацій";

у частині десятій:

слова "від партії, громадської організації" виключити;

слова "громадської організації" замінити словами "не більш як по одній копії кожного протоколу для офіційного спостерігача (групи спостерігачів) від кожної громадської організації, іноземної держави або міжнародної організації";

51) у статті 96:

у абзаці першому частини першої слова "закордонних виборчих дільниць" виключити;

частину п’яту після слів "офіційні спостерігачі" доповнити словами "від партій, кандидатів у депутати, громадських організацій";

у частині десятій:

слова "від кандидата у депутати в одномандатному окрузі або громадської організації" виключити:

слова "громадської організації" замінити словами "не більш як по одній копії кожного протоколу для офіційного спостерігача (групи спостерігачів) від кожної громадської організації, іноземної держави або міжнародної організації";

52) доповнити статтею 96¹ такого змісту:

"Стаття 96¹. Встановлення підсумків голосування в межах закордонного округу

1. Центральна виборча комісія на засіданні приймає, розглядає та оголошує протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях або повідомлення про зміст відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку відповідно до частини шостої статті 93 цього Закону. Центральна виборча комісія невідкладно оприлюднює зазначені відомості на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

2. Центральна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях на тому ж засіданні на підставі вказаних протоколів та повідомлень про зміст відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку, встановлює:

1) кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу, одержаних Центральною виборчою комісією;

2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу, погашених Центральною виборчою комісією;

3) кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу, одержаних дільничними виборчими комісіями закордонного округу;

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу, погашених дільничними виборчими комісіями закордонного виборчого округу;

5) загальну кількість виборців, внесених до списків виборців на закордонних виборчих дільницях в межах закордонного округу;

6) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу;

7) кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі в межах закордонного, що не підлягають врахуванню, виявлених на закордонних виборчих дільницях;

8) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу;

9) кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу, визнаних недійсними;

10) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії у закордонному окрузі.

3. Відомості про підсумки голосування в межах закордонного округу оголошуються на засіданні Центральної виборчої комісії та заносяться цифрами і прописом до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу, за встановленою нею формою. Відомості, зазначені у пунктах 3 - 10 частини другої цієї статті, вносяться до протоколу цифрами по кожній виборчій дільниці, що входить до складу закордонного округу, а також сумарно цифрами і прописом по закордонному округу.

4. Забороняється заповнювати протокол про підсумки голосування в загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу олівцем, а також підписувати його та засвідчувати печаткою Центральної виборчої комісії до остаточного заповнення.

5. Протокол про підсумки голосування в загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, які присутні на засіданні, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. Присутній на засіданні член Центральної виборчої комісії зобов’язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати, представники партій у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах закордонного округу. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

6. Кандидату у депутати, зареєстрованому в загальнодержавному окрузі, представнику партії у Центральній виборчій комісії, офіційним спостерігачам від громадських організацій, іноземних держав та міжнародних організацій, які були присутні на засіданні, на їх прохання невідкладно видається копія протоколу (у тому числі з поміткою "Уточнений") Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі та не більш як по одній копії кожного протоколу для офіційних спостерігачів від кожної громадської організації, іноземної держави або міжнародної організації. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці підписами Голови та секретаря Центральної виборчої комісії і скріплюються печаткою Центральної виборчої комісії.

7. Центральна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування в межах закордонного округу незалежно від кількості закордонних виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним.

8. Визнання голосування недійсним у межах закордонного округу не допускається.";

53) частину другу статті 97 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі виявлення у протоколі виправлень, помилок та неточностей, які не потребують змін до постановляючої частини протоколу, Центральна виборча комісія приймає відповідні протоколи із зазначенням про виявлені виправлення, помилки та неточності у протоколі засідання.";

54) у статті 98:

у частині першій:

абзац перший після слова "Уточнений"," доповнити словами "та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу (у тому числі з поміткою "Уточнений")";

пункти 14-16 після слова "голосуванні" доповнити словами "у загальнодержавному окрузі";

55) у статті 108:

частину п`яту після слова "комісію" доповнити словами "або до суду за вибором суб`єкта звернення";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії, її члена може бути оскаржене до Центральної виборчої комісії або до суду за вибором суб`єкта звернення.";

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Скарга на дії чи бездіяльність кандидата у депутати може бути подана:

1) до Центральної виборчої комісії – стосовно дій чи бездіяльності кандидата у депутати, зареєстрованого в загальнодержавному виборчому окрузі;

2) до відповідної окружної виборчої комісії - стосовно дій чи бездіяльності кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі.";

частину дев`яту викласти у такій редакції:

"9. Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів цих комісій, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, закладів, підприємств, установ, організацій, їх посадових чи службових осіб, засобів масової інформації, інформаційних агентств, їх засновників (співзасновників), творчих працівників, посадових чи службових осіб, політичних партій та громадських об`єднань, їх посадових та уповноважених осіб (крім тих рішень та дій, які відповідно до закону, статуту (положення) політичної партії, громадського об`єднання належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетенції), уповноважених осіб партій, кандидатів у депутати, їхніх довірених осіб, офіційних спостерігачів, що порушують законодавство про вибори, можуть бути оскаржені до суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України";

у частині десятій слова "та про ухвалене судом рішення" замінити словами ", відкриття провадження чи відмову у відкритті провадження у справі та про ухвалене судом рішення";

56) у пунктах 2 та 3 частини першої статті 110 слова "(поштову адресу)" замінити словами "чи місцезнаходження (адресу для отримання кореспонденції)";

57) частину одинадцяту статті 111 після слова "Закону" доповнити словами "або якщо предмет оскарження виходить за межі встановлених законом повноважень відповідної виборчої комісії";

58) частину десяту статті 113 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Не пізніше п`ятнадцяти днів після завершення виборчого процесу Центральна виборча комісія оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті узагальнену інформацію щодо поданих до Центральної виборчої комісії заяв та скарг, що стосуються процесу виборів депутатів, та результатів їх розгляду, а також відповідну інформацію, надану окружними виборчими комісіями".

ІІ. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Центральній виборчій комісії у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом переглянути одномандатні виборчі округи, утворені нею на виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, що існують на постійній основі.

Голова 
Верховної Ради України

Рибак


Вівторок, 23 квітня 2013, 14:01

Теґи

: Черненко, КВУ, Євроінтеграція, законодавство, виборча реформа, вибори народних депутатів України, виборчі комісії, вибори


 
     

E-mail редакції: editor@cvu.kiev.ua
Webmaster: punosound@gmail.com

Новини

Важливо

Відео коментар

«Голосування на дому, що для цього потрібно»Вівторок, 9 жовтня 2012, 1:12

Список теґів

Авторизація

 
   Забули пароль?
    Реєстрація

Сторінку оброблено за 0,73942804336548 секунди

Delegation of the European Union to Ukraine Координатор проектів ОБСЄ в Україні Комiтет виборцiв України
Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0