Про проектМапа сайту 

ВИБОРИ в Україні 


RSS
Анонси подійНовиниАналітикаЗаконодавствоМіжнародні документиЗвіти спостерігачівУчасники процесу реформуванняВідео вебінарівФорум

Постанова ЦВК "Про Типову програму навчання членів виборчих комісій, комісій з референдуму та осіб, які залучаються до роботи в комісіях"


ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2008 року N 65

Київ

Про Типову програму навчання членів виборчих комісій, комісій з референдуму та осіб, які залучаються до роботи в комісіях

З метою забезпечення реалізації виборчих прав громадян України, права на участь у референдумі та сприяння підвищенню кваліфікації членів виборчих комісій, комісій з референдуму та осіб, які залучаються до роботи в комісіях, відповідно до абзацу третього розділу V Концепції підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні, схваленої Указом Президента України від 8 грудня 2000 року N 1322/2000, та заходів щодо реалізації цієї Концепції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року N 88, керуючись статтями 12, 13, пунктом 11 статті 17, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Схвалити Типову програму навчання членів виборчих комісій, комісій з референдуму та осіб, які залучаються до роботи в комісіях (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 22 жовтня 2001 року N 39 "Про Типову програму навчання організаторів підготовки та проведення виборів і референдумів".

3. Цю постанову надіслати Кабінету Міністрів України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству економіки України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству праці та соціальної політики України, Міністерству транспорту та зв'язку України, Міністерству фінансів України, Міністерству юстиції України, Головному контрольно-ревізійному управлінню України, Державному казначейству України, Державному комітету архівів України, Державному комітету телебачення і радіомовлення України, Державній податковій адміністрації України, Державному департаменту України з питань виконання покарань, Вищому адміністративному суду України, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України, Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Національній академії державного управління при Президентові України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для подальшої передачі відповідним місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.


Заступник Голови
Центральної виборчої комісії

 
А. МАГЕРАДодаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 листопада 2008 р. N 65 


ТИПОВА ПРОГРАМА
навчання членів виборчих комісій, комісій з референдуму та осіб, які залучаються до роботи в комісіях

1. Загальні положення

1.1. Ця Типова програма навчання членів виборчих комісій, комісій з референдуму та осіб, які залучаються до роботи в комісіях (далі - Типова програма), визначає обсяг основних знань законодавства України про вибори та референдуми, якими повинні володіти громадяни, що входять до складу виборчих комісій, комісій з референдуму, та особи, які залучаються відповідними комісіями для забезпечення здійснення ними своєї діяльності.

1.2. Метою навчання членів виборчих комісій, комісій з референдуму та осіб, які залучаються до роботи в комісіях, є набуття ними знань, необхідних для кваліфікованої організації підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського та місцевих референдумів.

1.3. Навчання проводиться під час підготовки проведення виборів або референдумів у формі лекцій, нарад-семінарів, практичних занять тощо та є обов'язковими.

1.4. Для голів, заступників голів, секретарів, бухгалтерів, адміністраторів програмно-технічних комплексів окружних (територіальних) виборчих комісій з підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських комісій з всеукраїнського референдуму навчання організовується Центральною виборчою комісією.

Для членів дільничних виборчих комісій, інших комісій з всеукраїнського референдуму (в тому числі дільничних), навчання організовується відповідно окружними (територіальними) виборчими комісіями, комісією Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими комісіями з всеукраїнського референдуму.

1.5. Орієнтовна кількість навчальних годин:

- для голів, заступників голів, секретарів окружних (територіальних) виборчих комісій, комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських комісій з всеукраїнського референдуму - 12 годин;

- для бухгалтерів окружних (територіальних) виборчих комісій, комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських комісій з всеукраїнського референдуму - 12 годин;

- для адміністраторів програмно-технічних комплексів окружних (територіальних) виборчих комісій, комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських комісій з всеукраїнського референдуму - 30 годин.

1.6. До навчального процесу за згодою можуть залучатися представники Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства економіки України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Головного контрольно-ревізійного управління України, Державного казначейства України, Державного комітету архівів України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Вищого адміністративного суду України, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України, Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Національної академії державного управління при Президентові України.

1.7. Типова програма використовується для навчання членів виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, комісій з місцевого референдуму. Навчання організовується відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

2. Теми навчання голів, заступників голів, секретарів окружних (територіальних) виборчих комісій

2.1. Принципи виборчого права України. Основні засади виборів в Україні. Виборчий процес. Суб'єкти виборчого процесу. Законодавство України про вибори.

2.2. Територіальна організація виборів. Виборчі округи. Виборчі дільниці.

2.3. Система виборчих комісій. Статус виборчих комісій. Порядок утворення виборчих комісій. Повноваження виборчих комісій. Організація роботи виборчих комісій. Статус члена виборчої комісії. Припинення повноважень виборчої комісії та члена виборчої комісії.

2.4. Державний реєстр виборців та його органи. Складання списків виборців, їх уточнення та передача виборчим комісіям.

2.5. Фінансування виборів. Оплата праці членів виборчих комісій та осіб, які залучаються до роботи в комісіях. Формування виборчого фонду та використання його коштів.

2.6. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів.

2.7. Строки проведення, форми, засоби та обмеження щодо ведення передвиборної агітації.

2.8. Гарантії діяльності політичних партій (виборчих блоків політичних партій), кандидатів, офіційних спостерігачів.

2.9. Виборчий бюлетень. Приміщення для голосування. Організація і порядок голосування. Порядок підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу.

2.10. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються процесу виборів. Відповідальність за порушення законодавства України про вибори.

2.11. Зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей.

2.12. Практичні заняття. Складання проектів документів виборчої комісії, передбачених законодавством України про вибори. Виконання окремих виборчих процедур. Складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3. Теми навчання членів дільничних виборчих комісій

3.1. Законодавство України про вибори.

3.2. Система виборчих комісій. Повноваження дільничних виборчих комісій. Організація роботи дільничних виборчих комісій. Статус члена дільничної виборчої комісії. Припинення повноважень дільничної виборчої комісії та члена дільничної виборчої комісії. Документування діяльності дільничної виборчої комісії.

3.3. Державний реєстр виборців та його органи. Складання списків виборців, їх уточнення та передача виборчим комісіям. Складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях. Виготовлення витягу із списку виборців для голосування виборців за місцем перебування.

3.4. Строки проведення, форми, засоби та обмеження щодо ведення передвиборної агітації.

3.5. Гарантії діяльності політичних партій (виборчих блоків політичних партій), кандидатів, офіційних спостерігачів.

3.6. Отримання дільничною виборчою комісією виборчих бюлетенів, бланків протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та їх подальше зберігання до дня голосування. Внесення змін до виборчих бюлетенів.

3.7. Підготовка до проведення голосування. Організація і порядок голосування. Порядок організації голосування виборців за місцем перебування.

3.8. Порядок підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Складання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

3.9. Порядок транспортування виборчих документів до окружної (територіальної) виборчої комісії дільничною виборчою комісією. Приймання виборчих документів дільничної виборчої комісії окружною (територіальною) виборчою комісією.

3.10. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються процесу виборів. Відповідальність за порушення законодавства України про вибори.

3.11. Матеріально-технічне забезпечення діяльності дільничних виборчих комісій.

3.12. Оплата праці членів дільничних виборчих комісій та осіб, які залучаються до роботи в комісіях.

3.13. Зберігання виборчої документації та матеріальних цінностей.

Практичні заняття. Складання проектів документів дільничної виборчої комісії, передбачених законодавством України про вибори. Виконання окремих виборчих процедур. Складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4. Теми навчання членів комісій з референдуму

4.1. Конституційні засади референдумів в Україні. Законодавство України про референдуми. Принципи участі громадян у референдумах. Демократичні засади підготовки і проведення референдумів. Відповідальність за порушення законодавства України про референдуми.

4.2. Фінансування референдумів.

4.3. Система комісій, що утворюються для підготовки і проведення референдуму. Повноваження комісії з референдуму. Організація роботи комісій з референдуму. Сприяння комісіям з референдуму у здійсненні ними своїх повноважень.

4.4. Складання списків громадян, які мають право голосу на референдумах, їх уточнення.

4.5. Бюлетень для голосування. Організація голосування. Проведення голосування. Підрахунок голосів на дільниці для голосування. Встановлення результатів референдуму. Гласність при визначенні результатів референдуму.

4.6. Практичні заняття. Складання проектів документів комісії з референдуму, передбачених законодавством України про референдуми.

5. Теми навчання бухгалтерів окружних (територіальних) виборчих комісій, комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських комісій з всеукраїнського референдуму

5.1. Фінансування виборів, всеукраїнського референдуму.

5.2. Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності окружних (територіальних) виборчих комісій, комісій з всеукраїнського референдуму.

5.3. Правові засади та порядок здійснення окружними (територіальними) виборчими комісіями, комісією Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими комісіями з всеукраїнського референдуму процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, що виділяються на підготовку та проведення виборів, всеукраїнського референдуму.

5.4. Умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій з всеукраїнського референдуму та осіб, які залучаються до роботи в цих комісіях. Порядок здійснення нарахувань на фонд оплати праці, оподаткування доходів, нарахування та утримання внесків до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування.

5.5. Касові операції окружних (територіальних) виборчих комісій, комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських комісій з всеукраїнського референдуму.

5.6. Видатки на відрядження в окружних (територіальних) виборчих комісіях, комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських комісіях з всеукраїнського референдуму.

5.7. Матеріально-технічне забезпечення діяльності виборчих комісій, комісій з всеукраїнського референдуму.

5.8. Порядок надання послуг з транспортного обслуговування окружних (територіальних) виборчих комісій, комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських комісій з всеукраїнського референдуму.

5.9. Порядок оплати або відшкодування вартості послуг, наданих окружним (територіальним) виборчим комісіям, комісії Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським комісіям з всеукраїнського референдуму.

5.10. Порядок припинення окружними (територіальними) виборчими комісіями статусу юридичної особи.

5.11. Контроль за використанням коштів, виділених із Державного бюджету України на підготовку та проведення виборів, всеукраїнського референдуму.

5.12. Контроль за формуванням і використанням коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією, політичних партій (виборчих блоків політичних партій), кандидатів у народні депутати України, від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією.

5.13. Практичні заняття. Питання правильного використання програмного забезпечення для нарахування заробітної плати та формування звітності до Пенсійного фонду України про персоніфікацію та форми 1ДФ до Державної податкової адміністрації України про доходи і утримання.

6. Теми навчання адміністраторів програмно-технічних комплексів окружних (територіальних) виборчих комісій, комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських комісій з всеукраїнського референдуму

6.1. Забезпечення окружних (територіальних) виборчих комісій, комісій з всеукраїнського референдуму комп'ютерною та телекомунікаційною технікою для використання автоматизованих інформаційних систем під час виборів, всеукраїнського референдуму.

6.2. Інформаційно-аналітичне забезпечення виборчого процесу та процесу всеукраїнського референдуму.

6.3. Інсталяція програмного забезпечення.

6.4. Забезпечення функціонування системи модемного зв'язку.

6.5. Порядок збору, передачі, обробки, зберігання оперативної інформації про хід голосування та результати підрахунку голосів окружними (територіальними) виборчими комісіями, комісіями з всеукраїнського референдуму.

6.6. Практичні заняття. Інсталяція програмного забезпечення та налагодження модемного зв'язку. Застосування автоматизованих інформаційних систем під час підготовки та проведення виборів, всеукраїнського референдуму. Проведення тестових навчань адміністраторів програмно-технічних комплексів виборчих комісій, комісій з всеукраїнського референдуму.


Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

 
Ю. ШВЕЦЬ
 
     

E-mail редакції: editor@cvu.kiev.ua
Webmaster: punosound@gmail.com

Законодавство

Важливо

Відео коментар

«Порушення виборчих прав та способи їх захисту»Вівторок, 9 жовтня 2012, 0:57

Список теґів

Авторизація

 
   Забули пароль?
    Реєстрація

Сторінку оброблено за 1,4270479679108 секунди

Delegation of the European Union to Ukraine Координатор проектів ОБСЄ в Україні Комiтет виборцiв України
Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0