Про проектМапа сайту 

ВИБОРИ в Україні 


RSS
Анонси подійНовиниАналітикаЗаконодавствоМіжнародні документиЗвіти спостерігачівУчасники процесу реформуванняВідео вебінарівФорум

Постанова ЦВК "Про порядок реєстрації та статус офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах Президента України 17 січня 2010 року"


ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 22 жовтня 2009 року N 179

Київ

Про порядок реєстрації та статус офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах Президента України 17 січня 2010 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Центральної виборчої комісії
 від 23 січня 2010 року N 132

З метою забезпечення однакового застосування виборчого законодавства України під час проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року відповідно до статей 68, 70 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 12, 13, пунктами 4, 10 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз'яснення щодо порядку реєстрації та статусу офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах Президента України 17 січня 2010 року (додаток 1).

2. Встановити форму анкети особи, яка пропонується для реєстрації офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації на виборах Президента України 17 січня 2010 року (додаток 2).

3. Цю постанову надіслати Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, окружним виборчим комісіям після їх утворення.


Голова
Центральної виборчої комісії

 
В. ШАПОВАЛДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 22 жовтня 2009 р. N 179


 

 

РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо порядку реєстрації та статусу офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах Президента України 17 січня 2010 року

Ці Роз'яснення підготовлено на підставі положень Закону України "Про вибори Президента України".

1. Загальні положення

Офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації на виборах Президента України є особа, яка запропонована для реєстрації офіційним спостерігачем на виборах Президента України іноземною державою чи міжнародною організацією, зареєстрована Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому Законом України "Про вибори Президента України".

Громадяни України не можуть бути зареєстровані офіційними спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій.

Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу.

Повноваження офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій починаються з дня їх реєстрації Центральною виборчою комісією та припиняються після встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України.

Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють спостереження самостійно і незалежно.

Порядок в'їзду офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій в Україну визначено Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та відповідними нормативними актами Кабінету Міністрів України.

Фінансове та матеріальне забезпечення діяльності зазначених спостерігачів здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які направили їх в Україну, або за їх власні кошти.

2. Реєстрація офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій

Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо їх реєстрації зазначаються в зверненні, яке подається іноземними державами, міжнародними організаціями до Центральної виборчої комісії безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України до 9 січня 2010 року включно.

У зверненні до Центральної виборчої комісії за підписом керівника відповідної міжнародної організації (особи, що представляє організацію в Україні) або дипломатичного представництва іноземної держави в Україні зазначається перелік осіб, яких пропонується зареєструвати офіційними спостерігачами. Разом зі зверненням подається анкета на кожну особу, яка пропонується для реєстрації офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації, встановленої форми (додаток 2), а також фотокопія сторінки паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, на якій зазначено прізвище та ім'я відповідної особи і міститься її фотографія.

(абзац другий розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Центральної виборчої комісії від 23.01.2010 р. N 132)

Міжнародна неурядова організація до звернення також додає засвідчені копії установчих документів (статут тощо), які підтверджують, що до статутної діяльності такої організації належать питання виборчого процесу та спостереження за ним.

Центральна виборча комісія не пізніше 11 січня 2010 року приймає рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій.

Документом, що надає офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій право здійснювати свої повноваження, є посвідчення, видане Центральною виборчою комісією за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 2 жовтня 2009 року N 143 "Про форми виборчих документів на виборах Президента України 17 січня 2010 року", та дійсне за умови пред'явлення офіційним спостерігачем документа, що посвідчує його особу. Зазначені документи пред'являються на вимогу членів виборчої комісії.

3. Повноваження офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій

Діяльність офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах Президента України регулюється Законом України "Про вибори Президента України", загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права в сфері організації та проведення виборів, цими Роз'ясненнями.

Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території України.

Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та виборчі комісії сприяють офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними своїх повноважень.

Офіційний спостерігач від іноземних держав, міжнародних організацій має право:

1) бути присутнім на зустрічах кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, представників політичних партій, виборчих блоків політичних партій, які висунули кандидатів на пост Президента України, з виборцями, на передвиборних зборах, засіданнях виборчих комісій, мітингах;

2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;

3) бути присутнім на виборчих дільницях під час голосування, підрахунку голосів виборців і при встановленні підсумків голосування територіальними виборчими комісіями;

4) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;

5) висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення виборів Президента України та вдосконалення законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду;

6) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій за погодженням із Центральною виборчою комісією тимчасові групи спостерігачів для координації їх діяльності в межах повноважень, передбачених Законом України "Про вибори Президента України";

7) проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України.

Офіційний спостерігач від іноземних держав, міжнародних організацій не має права використовувати свій статус у діяльності, не пов'язаній із спостереженням за ходом виборчого процесу та втручатися в роботу виборчих комісій.

4. Відповідальність за порушення виборчого законодавства і прав офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій

У разі встановлення фактів грубого або систематичного порушення офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації Конституції та законів України Центральна виборча комісія може достроково припинити його повноваження. Про припинення повноважень офіційного спостерігача Центральною виборчою комісією приймається мотивоване рішення.

Особи, які порушують права офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.


Секретар
Центральної виборчої комісії

 
Т. ЛУКАШДодаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 22 жовтня 2009 р. N 179


ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

17 січня 2010 року

 

Анкета особи,
яка пропонується для реєстрації офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації

Прізвище ___________________________________________________________________________

Ім'я ________________________________________________________________________________

По батькові (за наявності) _____________________________________________________________

Громадянство (підданство) ____________________________________________________________

Дата народження ____________________________________________________________________

Назва та номер документа, що посвідчує особу ____________________________________________
____________________________________________________________________________________

Професія, рід занять __________________________________________________________________

Місце роботи ________________________________________________________________________

Держава/міжнародна організація, від якої пропонується особа для реєстрації офіційним спостерігачем ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Досвід спостереження за виборами (країна, рік, назва виборів)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Контактна адреса ____________________________________________________________________

Контактний телефон, факс, електронна пошта ____________________________________________
____________________________________________________________________________________

Дата прибуття в Україну ______________________________________________________________

Дата від'їзду з України ________________________________________________________________

Примітка. Анкета подається до Центральної виборчої комісії одночасно з пропозиціями щодо реєстрації.

 


Секретар
Центральної виборчої комісії

 
Т. ЛУКАШ
 
     

E-mail редакції: editor@cvu.kiev.ua
Webmaster: punosound@gmail.com

Законодавство

Важливо

Відео коментар

«Виборчі списки: алгоритми перевірки і уточнення» Вівторок, 9 жовтня 2012, 1:18

Список теґів

Авторизація

 
   Забули пароль?
    Реєстрація

Сторінку оброблено за 0,88732695579529 секунди

Delegation of the European Union to Ukraine Координатор проектів ОБСЄ в Україні Комiтет виборцiв України
Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0