Про проектМапа сайту 

ВИБОРИ в Україні 


RSS
Анонси подійНовиниАналітикаЗаконодавствоМіжнародні документиЗвіти спостерігачівУчасники процесу реформуванняВідео вебінарівФорум

Постанова ЦВК "Про Порядок надання електронної копії бази даних Державного реєстру виборців представнику політичної партії для здійснення політичною партією публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців"


ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 5 листопада 2010 року N 516

Київ

Про Порядок надання електронної копії бази даних Державного реєстру виборців представнику політичної партії для здійснення політичною партією публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців

Відповідно до статей 3, 12, частин другої, третьої статті 14, статті 24 Закону України "Про Державний реєстр виборців", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 8 статті 17, частиною четвертою статті 33 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок надання електронної копії бази даних Державного реєстру виборців представнику політичної партії для здійснення політичною партією публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців (додаток 1).

2. Встановити:

форму журналу реєстрації оптичних носіїв з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців, оптичних носіїв з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Державного реєстру виборців та відповідними інструктивними матеріалами, носіїв ключової інформації, конвертів із персональними ідентифікаційними номерами та персональними кодами розблокування (додаток 2);

форму акта приймання-передачі оптичного носія з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців, оптичного носія з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Державного реєстру виборців та відповідними інструктивними матеріалами, носія ключової інформації, конверта з персональним ідентифікаційним номером і персональним кодом розблокування (додаток 3);

форму акта приймання-передачі оптичного носія з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців, оптичного носія з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Державного реєстру виборців та відповідними інструктивними матеріалами, носія ключової інформації (додаток 4);

форму типового договору про передачу в безоплатне тимчасове користування носія ключової інформації (додаток 5).

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії від 26 травня 2009 року N 30 "Про Порядок надання електронної копії бази даних Державного реєстру виборців представнику політичної партії для здійснення політичною партією публічного контролю ведення Державного реєстру виборців", від 5 листопада 2009 року N 258 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 26 травня 2009 року N 30".

4. Цю постанову надіслати Верховній Раді України та Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.


Голова
Центральної виборчої комісії

 
В. ШАПОВАЛДодаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
05.11.2010 N 516 


 

 

ПОРЯДОК
надання електронної копії бази даних Державного реєстру виборців представнику політичної партії для здійснення політичною партією публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру надання представнику політичної партії для здійснення політичною партією публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців (далі - Реєстр) електронної копії бази даних Реєстру, а також її повернення Центральній виборчій комісії.

1.2. Електронна копія бази даних Реєстру надається представнику політичної партії, що має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, а також політичної партії, що входить до складу виборчого блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України (далі - політична партія), уповноваженому відповідним керівним органом політичної партії.

1.3. Для передачі представнику політичної партії виготовляється електронна копія бази даних Реєстру, яка містить ідентифікаційні персональні дані виборців та персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборців, в розрізі регіонів України: Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також закордонного виборчого округу.

1.4. Політична партія використовує надану їй електронну копію бази даних Реєстру лише для здійснення в порядку публічного контролю перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру.

2. Порядок звернення політичної партії до Центральної виборчої комісії

2.1. Електронна копія бази даних Реєстру надається уповноваженому представнику політичної партії за письмовим зверненням політичної партії до Центральної виборчої комісії один раз на рік, а також не пізніш як за 60 днів до дня голосування на виборах Президента України, виборах народних депутатів України, всеукраїнському референдумі, чергових місцевих виборах.

Для отримання електронної копії бази даних Реєстру не пізніш як за 60 днів до дня голосування на виборах Президента України, виборах народних депутатів України, всеукраїнському референдумі, чергових місцевих виборах письмове звернення подається політичною партією не пізніш як за шістдесят сім днів до дня голосування.

У письмовому зверненні політичної партії зазначаються прізвище, ім'я, по батькові уповноваженого представника політичної партії, дані документа, що посвідчує особу представника та його належність до громадянства України, місце проживання із зазначенням адреси житла, номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти (якщо така є). Звернення підписується керівником політичної партії та скріплюється печаткою цієї партії.

До звернення додається рішення керівного органу політичної партії, яким представника цієї партії уповноважено отримати електронну копію бази даних Реєстру.

2.2. Виготовлення електронної копії бази даних Реєстру для її надання уповноваженому представнику політичної партії здійснюється за умови дотримання політичною партією вимог до письмового звернення та строків його подання, вказаних у пункті 2.1 цього Порядку.

2.3. Політична партія, яка виявила бажання отримати додатково одну електронну копію бази даних Реєстру, зазначає про це у письмовому зверненні, вказаному в пункті 2.1 цього Порядку.

Додатково одна електронна копія бази даних Реєстру може бути надана політичній партії за рішенням Центральної виборчої комісії.

3. Виготовлення електронної копії бази даних Реєстру

3.1. Виготовлення електронної копії бази даних Реєстру здійснюється Службою розпорядника Державного реєстру виборців (далі - Служба розпорядника Реєстру) за допомогою технічних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру (далі - АІТС Реєстру) з використанням відповідних інструктивних матеріалів щодо виготовлення електронних копій бази даних Реєстру та ініціалізації носія ключової інформації.

3.2. Політичним партіям забороняється самостійно виготовляти електронні копії бази даних Реєстру.

3.3. Електронна копія бази даних Реєстру засвідчується електронним цифровим підписом уповноваженої на це посадової особи Служби розпорядника Реєстру та записується на оптичний носій.

3.4. До електронної копії бази даних Реєстру додаються:

1) програма установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Реєстру;

2) інструктивні матеріали;

3) носій ключової інформації з персональним ідентифікаційним номером і персональним кодом розблокування.

4. Надання політичній партії електронної копії бази даних Реєстру

4.1. Оптичний носій з електронною копією бази даних Реєстру, а також оптичний носій з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Реєстру та відповідними інструктивними матеріалами, носій ключової інформації, запечатаний конверт із персональним ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування, що надаються представнику політичної партії, реєструються Службою розпорядника Реєстру з нанесенням на них реєстраційних номерів, про що здійснюється відповідний запис у журналі, який ведеться за встановленою формою.

4.2. Служба розпорядника Реєстру встановлює дату передачі уповноваженому представнику політичної партії електронної копії бази даних Реєстру, про що письмово повідомляється уповноважений представник політичної партії.

Представник політичної партії може отримати електронну копію бази даних Реєстру протягом семи робочих днів з дати, встановленої Службою розпорядника Реєстру для передачі електронної копії бази даних Реєстру.

4.3. Уповноважений представник політичної партії особисто отримує електронну копію бази даних Реєстру, додаткову електронну копію бази даних Реєстру (за наявності відповідного рішення Центральної виборчої комісії), засвідчену електронним цифровим підписом, на оптичному носії, носій ключової інформації, запечатаний конверт із персональним ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування, програму установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Реєстру, інструктивні матеріали у приміщенні, визначеному Службою розпорядника Реєстру, про що складається акт за встановленою формою.

Зазначений акт складається у двох примірниках, один з яких надається уповноваженому представнику політичної партії, а другий - зберігається в Центральній виборчій комісії.

При отриманні оптичного носія (оптичних носіїв) з електронною копією бази даних Реєстру, носія ключової інформації, конверта із персональним ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування уповноважений представник політичної партії пред'являє документ, що посвідчує його особу та належність до громадянства України.

Передача носія ключової інформації здійснюється за договором відповідно до Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 20 липня 2007 року N 141.

4.4. Про надання представнику політичної партії електронної копії бази даних Реєстру, додаткової електронної копії бази даних Реєстру Центральна виборча комісія повідомляє спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації.

4.5. Електронна копія бази даних Реєстру не може передаватися будь-яким особам з іншою метою, ніж здійснення політичною партією в порядку публічного контролю перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру.

5. Повернення політичною партією електронної копії бази даних Реєстру, додаткової електронної копії бази даних Реєстру Центральній виборчій комісії

5.1. Політична партія не пізніш як через два місяці після отримання електронної копії бази даних Реєстру зобов'язана повернути її та додаткову електронну копію бази даних Реєстру (у разі надання такої політичній партії) Центральній виборчій комісії на оптичному носії, засвідчену електронним цифровим підписом, а також носій ключової інформації, оптичний носій з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Реєстру та відповідними інструктивними матеріалами.

5.2. Політична партія, яка перестала відповідати вимогам частини першої статті 24 Закону України "Про Державний реєстр виборців", втрачає право надалі отримувати електронні копії бази даних Реєстру.

5.3. Про повернення електронної копії бази даних Реєстру, додаткової електронної копії бази даних Реєстру, засвідченої електронним цифровим підписом, носія ключової інформації, оптичного носія з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Реєстру та інструктивними матеріалами складається акт у двох примірниках за встановленою формою.

Один примірник зазначеного акта надається уповноваженому представнику політичної партії, а другий - зберігається в Центральній виборчій комісії.

6. Облік наданих електронних копій бази даних Реєстру

6.1. Служба розпорядника Реєстру здійснює облік наданих представникам політичних партій електронних копій бази даних Реєстру, додаткових електронних копій бази даних Реєстру, засвідчених електронним цифровим підписом, а також носіїв ключової інформації, оптичних носіїв з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Реєстру та інструктивними матеріалами, використовуючи підсистему взаємодії з політичними партіями АІТС Реєстру, а також шляхом реєстрації у журналі, який ведеться за встановленою формою.

6.2. Центральна виборча комісія здійснює контроль за поверненням електронних копій бази даних Реєстру, додаткових електронних копій бази даних Реєстру.

7. Відповідальність

7.1. Політична партія, яка відповідно до цього Порядку отримала електронну копію бази даних Реєстру, а також додаткову копію бази даних Реєстру, здійснює в порядку публічного контролю перевірку повноти та достовірності персональних даних Реєстру з додержанням вимог законодавства України.

7.2. Неповернення політичною партією Центральній виборчій комісії копії бази даних Реєстру, додаткової копії бази даних Реєстру в строк, зазначений у пункті 5.1 цього Порядку, виявлення незаконно виготовлених або розповсюджених вторинних копій бази даних Реєстру чи її будь-якої частини з використанням примірника копії, який був наданий відповідній політичній партії, є підставою для відмови в отриманні політичною партією копії бази даних Реєстру наступного разу, а також для розгляду питання про притягнення до відповідальності в установленому законом порядку осіб, винних у незаконному копіюванні та розповсюдженні персональних даних Реєстру.


Секретар
Центральної виборчої комісії

 
Т. ЛУКАШДодаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
05.11.2010 N 516 


 

 

Журнал реєстрації
оптичних носіїв з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців, оптичних носіїв з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Державного реєстру виборців та відповідними інструктивними матеріалами, носіїв ключової інформації, конвертів із персональними ідентифікаційними номерами та персональними кодами розблокування

Реєстраційний номер 

Тип носія, конверт із персональним ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування 

Дата здійснення реєстрації 

Прізвище та ініціали особи, яка здійснювала реєстрацію 

Дата передачі 

Назва політичної партії 

Відмітка про повернення 

Примітка Секретар
Центральної виборчої комісії

 
Т. ЛУКАШДодаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
05.11.2010 N 516 


 

 

АКТ
приймання-передачі оптичного носія з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців, оптичного носія з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Державного реєстру виборців та відповідними інструктивними матеріалами, носія ключової інформації, конверта з персональним ідентифікаційним номером і персональним кодом розблокування

м. Київ 

"___" ___________ 20__ року 

   Відповідно до статті 24 Закону України "Про Державний реєстр виборців" Центральна виборча комісія в особі керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців передала, а уповноважений представник
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (назва політичної партії)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
прийняв: 

 

Оптичний носій з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців (реєстраційний номер) 

Носій ключової інформації (реєстраційний номер) 

Конверт з персональним ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування (реєстраційний номер) 

Оптичний носій з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Державного реєстру виборців та відповідними інструктивними матеріалами (реєстраційний номер) 

 

ПЕРЕДАВ:
Керівник
Служби розпорядника
Державного реєстру виборців
 
_________________________________
(прізвище, ініціали)
_________________________________
(підпис) 

ПРИЙНЯВ:
Уповноважений представник
 
_________________________________
(назва політичної партії)
_________________________________
(прізвище, ініціали)
_________________________________
(підпис) 

 


Секретар
Центральної виборчої комісії

 
Т. ЛУКАШДодаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
05.11.2010 N 516 


 

 

АКТ
приймання-передачі оптичного носія з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців, оптичного носія з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Державного реєстру виборців та відповідними інструктивними матеріалами, носія ключової інформації

м. Київ 

"___" ___________ 20__ року 

  Відповідно до статті 24 Закону України "Про Державний реєстр виборців" уповноважений представник _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (назва політичної партії)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
передав, а Центральна виборча комісія в особі керівника Служби розпорядника Державного реєстру виборців прийняла: 

 

Оптичний носій з електронною копією бази даних Державного реєстру виборців
(реєстраційний номер) 

Носій ключової інформації (реєстраційний номер) 

Оптичний носій з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Державного реєстру виборців та відповідними інструктивними матеріалами
(реєстраційний номер) 

 

ПЕРЕДАВ:
Уповноважений представник
 
_________________________________
(назва політичної партії)
_________________________________
(прізвище, ініціали)
_________________________________
(підпис) 

ПРИЙНЯВ:
Керівник
Служби розпорядника
Державного реєстру виборців

_________________________________
(прізвище, ініціали)
_________________________________
(підпис) 

 


Секретар
Центральної виборчої комісії

 
Т. ЛУКАШДодаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
05.11.2010 N 516 


 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про передачу в безоплатне тимчасове користування носія ключової інформації

м. Київ 

"___" ___________ 20__ року 

    Центральна виборча комісія як розпорядник Державного реєстру виборців (далі - Позичкодавець), в особі Голови Центральної виборчої комісії _______________________________________________, який діє на підставі Закону України "Про Центральну виборчу комісію", з однієї сторони, і _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (назва політичної партії)
____________________________________________________________________ (далі - Користувач),
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє на підставі ________________________________________________________________
                                                                                                                 (рішення, довіреність тощо)
_____________________________________________________________________________________,
з іншої сторони (далі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона), уклали цей договір (далі - Договір) про нижченаведене. 

 

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Позичкодавець для досягнення мети, зазначеної в пункті 1.2 Договору, передає Користувачу в безоплатне тимчасове користування протягом визначеного Договором строку носій ключової інформації (далі - НКІ) ______________________________________________,
вартість якого становить ______________________________________________________________.

 

1.2. НКІ за Договором передається з метою використання електронної копії бази даних Державного реєстру виборців.

1.3. Позичкодавець гарантує якість переданого НКІ протягом строку дії Договору.

1.4. Ризик втрати, знищення або пошкодження НКІ з моменту його передачі несе Користувач.

1.5. Позичкодавець у будь-якому випадку не відшкодовує здійснені Користувачем видатки на збереження та підтримання в належному стані переданого НКІ.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Користувач має право:

1) користуватися НКІ відповідно до Договору та за його призначенням;

2) у разі виявлення Користувачем недоліків НКІ, які не могли бути встановлені під час прийняття НКІ та які перешкоджають використовувати його, або у разі виходу з ладу НКІ протягом строку дії Договору передати НКІ Позичкодавцю в упаковці, яка повинна забезпечувати його схоронність, разом із наданою електронною копією бази даних Державного реєстру виборців для подальшої заміни на новий НКІ належної якості, про що складається акт приймання-передачі.

2.2. Користувач зобов'язується:

1) використовувати НКІ виключно з метою, визначеною пунктом 1.2 Договору;

2) дотримуватися вимог Інструкції щодо перегляду електронних копій бази даних Державного реєстру виборців, затвердженої розпорядженням Голови Центральної виборчої комісії від 9 червня 2009 року N 26, згідно з пунктом 1 якої експлуатація НКІ здійснюється з використанням автоматизованої системи класу 1 відповідно до НД ТЗІ 2.5-005-99 "Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу", на якій впроваджено комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю;

3) вживати всіх необхідних заходів для забезпечення збереження НКІ, підтримання його в належному стані та нести відповідні витрати;

4) повернути Позичкодавцю НКІ в строки, встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" для повернення електронної копії бази даних Державного реєстру виборців, у належному стані.

2.3. Позичкодавець має право:

1) ініціювати внесення змін до Договору або його розірвання;

2) у разі повернення НКІ з істотними пошкодженнями або недоліками вимагати від Користувача відшкодування його вартості;

3) у разі неповернення НКІ в строки, встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" для повернення електронної копії бази даних Державного реєстру виборців, вимагати його повернення.

2.4. Позичкодавець зобов'язується:

1) після підписання Договору передати Користувачу в тимчасове користування НКІ в належному стані за актом приймання-передачі;

2) у разі виявлення Користувачем недоліків, зазначених у підпункті 2 пункту 2.1 Договору, замінити переданий НКІ на новий належної якості, про що складається акт приймання-передачі.

3. Умови передачі та повернення НКІ

3.1. НКІ вважається переданим Позичкодавцем Користувачу з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі.

3.2. НКІ вважається повернутим Користувачем Позичкодавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі.

4. Відповідальність Сторін. Вирішення спорів

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

4.2. Користувач несе відповідальність за схоронність НКІ з моменту його прийняття і до моменту його повернення Позичкодавцеві. У випадку втрати, знищення або пошкодження НКІ Користувач повинен відшкодувати Позичкодавцеві його вартість, зазначену в Договорі.

4.3. Усі спори, що виникають під час виконання Договору або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі недосягнення згоди спір підлягає вирішенню в судовому порядку.

5. Дія Договору

5.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

5.2. Зміни до Договору вносяться лише за домовленістю Сторін та оформляються додатковою угодою до Договору.

5.3. Зміни до Договору набирають чинності з моменту підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору.

6. Інші умови

6.1. Одностороння відмова від виконання умов Договору не допускається. Зміни умов або розірвання Договору здійснюються лише за погодженням Сторін, крім випадків, передбачених пунктом 6.2 Договору.

6.2. Договір може бути розірвано Позичкодавцем в односторонньому порядку в разі виявлення ним використання НКІ не за призначенням або якщо таке використання не відповідає умовам Договору.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання пов'язано з діями обставин непереборної сили, які Сторони не могли передбачити або яким не могли запобігти (далі - форс-мажорні обставини).

7.2. У разі виникнення форс-мажорних обставин одна Сторона зобов'язана письмово протягом трьох робочих днів поінформувати іншу Сторону про наявність таких обставин, що перешкоджають виконанню Договору.

8. Прикінцеві положення

8.1. Додаткові угоди до Договору є його невід'ємними частинами.

8.2. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов Договору і не врегульовані ним, регламентуються законодавством України.

8.3. Договір складено у двох автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

9. Реквізити Сторін

                    Користувач:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
                                    (підпис)

                  М. П. 

Позичкодавець:
Центральна виборча комісія
пл. Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196
Реєстраційний рахунок N __________________
у Держказначействі України міста Києва,
МФО _______________,
код ЄДРПОУ _________________.

Голова
Центральної виборчої комісії
_________________________
(підпис)

                        М. П. 

 


Секретар
Центральної виборчої комісії

 
Т. ЛУКАШ
 
     

E-mail редакції: editor@cvu.kiev.ua
Webmaster: punosound@gmail.com

Законодавство

Важливо

Відео коментар

«Порушення виборчих прав та способи їх захисту»Вівторок, 9 жовтня 2012, 0:57

Список теґів

Авторизація

 
   Забули пароль?
    Реєстрація

Сторінку оброблено за 1,7037498950958 секунди

Delegation of the European Union to Ukraine Координатор проектів ОБСЄ в Україні Комiтет виборцiв України
Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0