Про проектМапа сайту 

ВИБОРИ в Україні 


RSS
Анонси подійНовиниАналітикаЗаконодавствоМіжнародні документиЗвіти спостерігачівУчасники процесу реформуванняВідео вебінарівФорум

Зауваження Венеціанської комісії, що рекомендуються до врахування, враховані робочою групою по реформуванню законодавства

№ п/п

Зауваження

Пропозиції щодо способу врахування або коментарі

1.

Пункти 22, 45, 115

Підвищення прозорості виборів шляхом публікації всіх рішень виборчих комісій на веб-сайті ЦВК.

Можливо врахувати. Водночас звертаємо увагу на те, що надсилання всіх рішень дільничних та окружних виборчих комісій до ЦВК потребуватиме збільшення фінансування цих комісій, значного технічного оновлення засобів зв’язку тощо.

2.

Пункт 25.

Позитивним сигналом в контексті збільшення прозорості є декілька положень, які вимагають, щоб інформація стосовно створення виборчих округів і дільниць публікувалася ЦВК й окружними виборчими комісіями в національних і регіональних СМІ. Це гарантуватиме, що виборці будуть поінформовані в національних і регіональних ЗМІ щодо створення округів і дільниць та їхнього розташування. Рекомендується, щоб вся необхідна інформація була розміщена також на веб-сайті ЦВК.

Може бути враховано у частині третій статті 18 "Виборчі округи" та частині сьомій статті 19 "Виборчі дільниці" шляхом зазначення, що відповідна інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.


 

3.

Пункт 24.

Рекомендується передбачити в законі чіткі критерії для визначення меж виборчих округів та поважати адміністративно-територіальний розподіл країни.

Питання буде вирішено у законі про територіальну організацію виборів.

4.

Пункт 30.

ЦВК юридично не несе відповідальність за діяльність окружних виборчих комісій, незважаючи на те, що вона володіє правом здійснювати нагляд за їх діяльністю. Рекомендовано внести роз’яснення щодо цієї статті.

Наявність цієї норми обумовлена особливостями внутрішнього законодавства. Ця норма стосується виключно питань цивільно-правових відносин (зокрема майнових) та жодним чином не пов’язана з питаннями здійснення контролю Центральної виборчої комісії за діяльністю окружних виборчих комісій в рамках виборчого процесу.

5.

Пункт 31.

Стаття 26 законопроекту включає в себе детальний перелік осіб, які не можуть бути членами окружних виборчих дільниць або територіальних виборчих дільниць. Вона забороняє бути членом виборчої комісії особам, що скоїли навмисний злочин. Це обмеження має надзвичайно широкий характер і не є пропорціональним як і у випадку з пасивним виборчим правом. Мають бути висловлені міркування стосовно змін в цьому розділі, які відображатимуть зв’язок між типом і тяжкістю скоєного злочину та обов’язками, пов’язаними із діяльністю члена виборчої комісії.


 

Може бути враховано у частині третій статті 26 "Вимоги до членів окружної чи дільничної виборчої комісії" шляхом встановлення, що до складу окружної чи дільничної виборчої комісії не можуть входити громадяни, які мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

6.

Пункт 32.

Статтею 26 законопроекту передбачено, що "на посаду голови, заступника голови та секретаря окружної виборчої комісії можуть бути призначені особи, які пройшли навчання, для роботи на керівних посадах у складі окружної виборчої комісії, що організовує Центральна виборча комісія". Це є позитивними змінами, втім, через це положення виникає низка питань, наприклад, як обираються кандидати на навчання та коли оголошується розклад цих навчань.


 

Враховуючи, що положення законопроекту набирає чинності з 1 січня 2013 року (тобто не буде застосовуватися на чергових парламентських виборах), питання його практичного втілення будуть регулюватися іншими законодавчими актами та рішеннями Центральної виборчої комісії.

7.

Пункт 43.

У статті 35 визначається, що протоколи всіх засідань виборчої комісії мають бути в письмовій формі. Однак, немає жодних посилань на публічний доступ до протоколів засідань. Протоколи виборчих комісій мають бути доступними для всіх учасників виборчого процесу за їх запитом.

Закон України "Про доступ до публічної інформації" гарантує доступ до публічної інформації у всіх сферах суспільного життя. Дублювати відповідні законодавчі положення у виборчому законі немає потреби через відсутність будь-яких особливостей.

8.

Пункт 59.

Стаття 50 законопроекту наголошує, що банківська установа повинна повертати партії будь-які невикористані кошти на підставі запиту цієї партії. З іншого боку, будь-які невикористані кошти на рахунку кандидата від одномандатного округу будуть переведені до державного бюджету. Немає логіки у різному відношенні до невикористаних коштів партії та кандидата від одномандатного округу, слід винести на розгляд питання припинення такої дискримінаційної практики

Може бути враховано у частині одинадцятій статті 50 "Формування виборчого фонду та використання його коштів". Разом з тим, механізм такого врахування потребує додаткового обговорення.

9.

Пункт 60.

Стаття 48 законопроекту забороняє здійснення будь-яких виплат з поточних рахунків кандидатів після 15:00 у переддень виборів. Це може виявитися занадто суворим обмеженням, оскільки кандидати повинні мати час на оплату усіх рахунків, які можуть надійти після встановленого часу. Було б більш правильним заборонити будь-які нові витрати чи сплату нових рахунків, пов’язаних з проведенням передвиборчої кампанії, які були здійснені після встановленого кінцевого терміну.

Може бути враховано у частині дев’ятій статті 48 "Виборчий фонд партії, кандидата у депутати в одномандатному окрузі" шляхом встановлення більш складної процедури витрачання коштів з 15 годині останнього дня перед днем голосування до моменту закриття рахунку (наприклад за дозволом Центральної виборчої комісії).


 

10.

Пункти 61, 62.

Як раніше рекомендували ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанська комісія, закон повинен вимагати оприлюднення до і після виборів інформації щодо джерел, обсягів фінансових внесків, а також видів та обсягів витрат виборчого фонду партії протягом кампанії. Це забезпечить вчасне і відповідне інформування громадськості щодо фінансування передвиборчої кампанії і збільшить прозорість процесу. Закон повинен передбачати незалежний моніторинг фінансування політичних партій та передвиборчих кампаній. Він також має встановлювати ефективні, пропорційні та переконливі санкції за порушення положень щодо фінансування передвиборчих кампаній.

У законопроекті (частина шоста статті 49) враховано неодноразові пропозиції Венеціанської Комісії та ОБСЄ/БДІПЛ щодо необхідності оприлюднення фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів.

Водночас питання встановлення ефективних та пропорційних санкцій (зокрема, фінансових) за порушення положень законодавства щодо фінансування передвиборчих кампаній потребує додаткових коментарів з урахуванням досвіду інших країн.

11.

Пункт 67.

Стаття 63 законопроекту передбачає, що інформація, яка міститься в документах, що надається до Центральної виборчої комісії під час реєстрації кандидатів, повинна бути відкритою та доступною громадськості, але не уточнює, яким саме шляхом вона стає відкритою громадськості. Слід ретельно розглянути пропозицію щодо публікації документів на веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Може бути враховано у частині восьмій статті 58 "Порядок реєстрації кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі" та частині восьмій статті 59 "Порядок реєстрації кандидатів у депутати в одномандатних округах" шляхом визначення обов’язку Центральної виборчої комісії оприлюднювати відповідну інформацію про кандидатів у депутати на своєму офіційному веб-сайті.


 

12.

Пункт 73.

У статті 61 законопроекту міститься перелік характерних причин щодо попередження кандидата чи партії з боку Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій. Видані попередження публікуються в загальнонаціональних, регіональних або місцевих друкованих засобах масової інформації відповідно. Також варто розглянути питання щодо одночасної публікації всіх попереджень на веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Може бути враховано у частині третій статті 61 "Попередження та скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати" шляхом визначення обов’язку Центральної виборчої комісії оприлюднювати попередження на її офіційному веб-сайті.

13.

Пункт 77.

Стаття 66 законопроекту передбачає, що засоби масової інформації мають намагатися отримувати інформацію про події, пов’язані з виборами, яку мають намір оприлюднити, з одного або більше джерел, віддаючи перевагу першоджерелам. Це положення, яке застосовується до засобів масової інформації, є незвичним, оскільки стосується тільки інформації, пов’язаної з виборами. Питання інформаційних джерел засобів масової інформації повинне краще регулюватися законом про телерадіомовлення і повинне застосовуватися завжди, а не тільки під час виборів. Такий вид вимоги може також призвести до самоцензури в засобах масової інформації через їх побоювання порушити закон. Це також може мати негативний вплив на свободу висловлення. Рекомендується переглянути та скасувати це положення.

Відповідні положення законопроекту варто оцінювати з урахуванням спеціального законодавства, яким визначено, що ЗМІ в Україні мають використовувати достовірні джерела інформації завжди, а не тільки під час виборів (зокрема, пункт 2 частини третьої статті 26 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", пункт "б" частини першої статті 60 Закону України "Про телебачення і радіомовлення").

14.

Пункт 80.

Стаття 71 передбачає надання ефірного часу для передвиборчої агітації теле- і радіостанціями державної і комунальної форм власності між 19 та 22 годинами. Положення в нинішньому законі щодо визначення ефірного часу, який надається кандидатам теле- і радіостанціями, не відображено в проекті закону. Ці деталі повинні передбачатися в законі, щоб уникнути будь-якої плутанини щодо того, скільки часу виділено кожному кандидату.

Відсутність у законопроекті положень, аналогічних чинному Закону України "Про вибори народних депутатів України", пов’язано з тим, що на відміну від чинного Закону законопроект не передбачає проведення передвиборної агітації у електронних (аудіовізуальних) засобах масової інформації за рахунок коштів Державного бюджету України. Разом з тим, інші положення статті 71 законопроекту, зокрема, щодо визначення попереднього розкладу ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм повинні дозволити уникнути будь-якої плутанини щодо того, скільки часу виділено тій чи іншій партії або кандидату.

15.

Рекомендація, потребує додаткових коментарів, оскільки відповідна норма частини дванадцятої статті 68 законопроекту має на меті лише законодавчо визначити обов’язок місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування не пізніше встановленого законом строку відвести місця та обладнати стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації. Питанням забезпечення додержання принципу рівних умов при визначенні друкованих площ у друкованих засобах масової інформації, на які мають право кожна партія і кандидат, присвячені інші частини зазначеної статті законопроекту.

16.

Пункт 90.

Уповноважені особи представляють інтереси партій і кандидатів відносно інших суб‘єктів виборчого процесу. Вони можуть брати участь у зустрічах окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій, бути присутніми в дільничній виборчій комісії під час голосування та підрахунку голосів. Слід включити чітке право бути присутнім на зустрічі дільничної виборчої комісії перед голосуванням для спостереження за відкриттям роботи дільничної виборчої комісії.

Зауваження потребує додаткових коментарів, оскільки пропозиція вже врахована у тексті частини четвертої статті 83 законопроекту, що передбачає участь кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій, офіційних спостерігачів, представників засобів масової інформації у підготовчому засіданні дільничної виборчої комісії, що проводиться у день голосування до початку голосування.

17.

Пункт 93.

Положенням, яке викликає занепокоєння, є положення про дозвіл офіційним спостерігачам "вживати всіх необхідних заходів щодо припинення протиправних дій під час голосування і підрахунку голосів виборців в дільничній виборчій комісії". Це право є занадто широким і деякі суб’єкти виборчого процесу потенційно могли б зловживати таким правом. Краще було б зазначити, що офіційні спостерігачі повинні негайно повідомити дільничну виборчу комісію, окружну виборчу комісію, Центральну виборчу комісію чи інші відповідні органи влади, якщо вони помітять дії, які вважатимуть незаконними, ніж вживати таких дій самостійно.

Може бути враховано у частині дев’ятій статті 77 "Офіційні спостерігачі від партій, кандидатів у депутати та громадських організацій" шляхом визначення права офіційних спостерігачів повідомляти правоохоронні органи про протиправні дії під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.

18.

Пункт 95.

У статті 78 є вимога що, якщо дві чи більше груп спостерігачів від іноземних держав чи міжнародних організацій захочуть координувати свою діяльність, то вони мають це узгодити з ЦВК. Важко визначити, яка мета цього положення, але це не що інше, як вплив на право спостерігачів на об’єднання. Поки не буде чітко сформульована законна підстава для цієї вимоги, слід розглянути питання про її скасування.


 

Передбачене пунктом 6 частини шостої статті 76 законопроекту "погодження" з ЦВК питання утворення тимчасових груп офіційних спостерігачів не носить негативного характеру, у тому числі не має на меті можливість заборони утворення таких груп, як може здатися. Разом з тим, немає заперечень щодо можливості доопрацювання відповідних положень законопроекту наприклад шляхом заміни слова "погодження" словосполученням "обов’язкове інформування" тощо.
 

19.

Пункт 96.

Стаття 78 законопроекту надає право офіційним спостерігачам робити фото- та кінозйомку, аудіо- та відеозаписи процесу голосування, не порушуючи при цьому таємниці голосування. Це правило несе в собі очевидний ризик, який полягає в тому, що здійснення таких записів фактично може порушити таємницю голосування або, навіть, що більш ймовірно, викликати відчуття страху в частини виборців. Доречними будуть більш детальні правила, що дозволяють лише обмежене використання камер для забезпечення прозорості процесу.

Частина шоста статті 78 "Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій" може бути доопрацьована в частині зазначення права офіційних спостерігачів від іноземної держави, міжнародної організації робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування лише з метою фіксації порушень закону.


 

20.

Пункт 101.

Голова ДВК оголошує про закінчення голосування о 20-й годині, і лише тим виборцям, які в цей момент знаходяться в приміщенні дільниці дозволяється голосувати. Ця заборона має бути змінена, щоб дозволити голосувати всім виборцям о 20 годині, незалежно від того, знаходяться вони чи ні в приміщенні дільниці. Цього можна досягти таким чином: один з членів ДВК має стояти на порозі дільниці о 20 годині та повідомляти виборцям, які входять після цього часу, що вони не зможуть проголосувати.

Частина дванадцята статті 84 "Організація і порядок голосування" може бути доопрацьована шляхом редакційного уточнення, що право голосувати мають виборці, які зайшли до приміщення для голосування о 20-й годині.


 

21.

Пункт 105.

В той час, як стаття 85 вимагає від кожної ДВК підготувати звітні документи із зазначенням кількості бюлетенів, виданих членами ДВК відповідальними за голосування за місцем перебування та іменами цих членів, немає жодної вказівки щодо кількості бюлетенів що мають бути видані. Такі вказівки мають бути надані. В ідеалі, до цієї кількості мають входити всі виборці, зареєстровані у відповідному "витягу із списку виборців". Крім того, недостатньо визначена кількість запасних бюлетенів, заготованих на випадок псування бюлетенів.

Частина одинадцята статті 85 "Порядок організації голосування виборців за місцем перебування" може бути доопрацьована шляхом визначення кількості отриманих членами виборчої комісії виборчих бюлетенів для організації голосування виборців за місцем перебування окремо по загальнодержавному та одномандатному округ, яка повинна дорівнювати кількості виборців, включених до витягу із списку виборців з додаванням необхідних запасних бюлетенів.
Вівторок, 27 вересня 2011, 18:29

 
     

E-mail редакції: editor@cvu.kiev.ua
Webmaster: punosound@gmail.com

Учасники процесу реформування

Важливо

Відео коментар

«Голосування на дому, що для цього потрібно»Вівторок, 9 жовтня 2012, 1:12

Список теґів

Авторизація

 
   Забули пароль?
    Реєстрація

Сторінку оброблено за 4,2368130683899 секунди

Delegation of the European Union to Ukraine Координатор проектів ОБСЄ в Україні Комiтет виборцiв України
Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0