Про проектМапа сайту 

ВИБОРИ в Україні 


RSS
Анонси подійНовиниАналітикаЗаконодавствоМіжнародні документиЗвіти спостерігачівУчасники процесу реформуванняВідео вебінарівФорум

Зауваження Венеціанської комісії, що потребують додаткового обговорення. Враховані робочою групою по реформуванню законодавства


п/п

Зауваження

Коментарі для обговорення

1.

Пункт 27.

Максимальна кількість виборців, які можуть голосувати на виборчій дільниці, збережено на рівні 2,5 тисячі осіб.

Запропонована у законопроекті кількість виборців обумовлена об’єктивними причинами, зокрема, відсутністю належної кількості приміщень для розміщення дільничних виборчих комісій та проведення голосування. Крім того, її перегляд у бік зменшення потребуватиме відповідного збільшення витрат на проведення виборів.

2.

Пункт 28.

Законопроект встановлює, що за кордоном немає окремих виборчих округів. Таке значне збільшення кількості виборців в одному з одномандатних округів може порушити принцип рівного представництва.

На думку членів Робочої групи та запрошених експертів головнішим є забезпечення можливості реалізації конституційного права обирати представників до парламенту всім громадянам, у тому числі тим, які на час виборів перебувають за межами України.

3.

Пункт 104.

Надання до заяви щодо голосування за місцем перебування супровідних документів для засвідчення того, що виборець дійсно не в змозі голосувати на території виборчої дільниці, не є необхідною умовою. Це питання встало під час останніх виборів. Було б непогано зазначити в законі, що така документація потрібна. Це б виключило можливість будь-яких непорозумінь щодо того, які види документів потрібні для надання дозволу на голосування за місцем перебування. Це також зменшить можливість того, що така заява буде відхилена членами комісії.

Законопроектом передбачається максимально спрощена процедура реалізації права голосу для виборців, що тимчасово не можуть пересуватися самостійно. У ньому спеціально не визначається будь-яких документів, що потрібні для надання дозволу на голосування за місцем перебування. Єдиним документом є заява виборця.

Саме наявність відповідного переліку документів і може стати на заваді можливості виборця проголосувати за місцем перебування.

4.

Пункт 36.

Окружні виборчі комісії формуються ЦВК і чисельність їх має становити від 12 до 18 осіб. Дільничні виборчі комісії формуються окружними виборчими комісіями у складі: 10-18 осіб для малих виборчих комісій, 14-20 осіб для середніх виборчих комісій та 18-24 для великих виборчих комісій. Необхідно скоротити встановлену верхню межу чисельності складу окружних виборчих комісій, а також верхню та нижню межу чисельності складу дільничних виборчих комісій для того, щоб досягти узгодженості діяльності комісій.

Зазначене положення не суперечить міжнародним стандартам організації і проведення виборів, які не встановлюють відповідних критеріїв щодо кількісного складу виборчих комісій. Однак необхідно враховувати, що зменшення кількісного складу виборчих комісій за умови збереження принців їх формування спричинить зменшення вірогідності для різних суб’єктів виборчого процесу бути представленими у складі таких комісій.

5.

Пункт 48

Стаття 37 законопроекту передбачає звільнення голови, заступника голови чи секретаря окружної чи дільничної виборчої комісії, якщо вони не виконують покладені на них обов’язки, і дві третини членів відповідної комісії подають вмотивоване подання про їхнє звільнення до виборчої комісії, яка утворила цю окружну чи дільничну виборчу комісію. Рекомендується встановити чіткі критерії, на основі яких керівництво виборчих комісій може бути звільнене, щоб не допустити порушення цього положення.

Питання потребує додаткових коментарів під час зустрічі з експертами, увагу яких слід звернути на необхідність розглядати положення статті 37 законопроекту у зв’язку з нормами статті 36 та інших статей, що визначають обов’язки голови, заступника голови чи секретаря окружної чи дільничної виборчої комісії на різних етапах виборчого процесу.


 

6.

Пункт 56.

Оскільки в проекті закону не врегульовано питання стосовно благочинної безоплатної допомоги, можна припустити, що її надання не дозволене. Якщо в проекті вищезгадане питання не було врегульовано спеціально, це може обмежити можливості людей, які не можуть зробити грошових внесків до виборчих фондів, брати участь в політичному житті через підтримку передвиборчих кампаній. Однак благочинну безоплатну допомогу не слід забороняти лише тому, що її надання не можна відстежити через рахунки виборчих фондів. Рекомендується дозволити надання благочинної безоплатної допомоги в рамках політичних кампаній, за умови запровадження суворих вимог щодо підзвітності.

Пропозиція потребує додаткових коментарів, з урахуванням досвіду інших країн, зокрема в питаннях забезпечення належного контролю за надходженням та використанням такої безоплатної допомоги.

7.

Пункт 57

В проекті закону не визначено конкретних меж витрат, які партії або окремі кандидати у депутати в одномандатних округах можуть здійснити для ведення передвиборчої кампанії. Відсутність чітко визначених меж витрат на передвиборчу кампанію може бути вигідною для заможних кандидатів і партій та може відвернути від участі у виборах партії та кандидатів, які відчувають брак фінансових ресурсів. Слід розглянути питання про визначення раціональних меж витрат.

Пропозиція потребує додаткового обговорення, оскільки в країнах Європи не існує єдиного підходу до питання обмеження витрат політичних партій та кандидатів на передвиборну агітацію у ході виборчого процесу. Запровадження максимальних граничних меж виборчого фонду партії або кандидата у депутати фактично обмежить можливості громадян висловити довіру партії або кандидату шляхом передачі добровільних внесків до відповідного виборчого фонду. Крім того, виникає питання щодо визначення поняття "раціональна межа".

8.

Пункт 70.

Якщо немає законних, пов’язаних з виборами, причин варто ретельно розглянути питання щодо пониження суми грошової застави для забезпечення того, щоб всі партії та особи, які мають бажання брати участь у виборах як кандидати були здатними на це).

У цілому перешкод для врахування цієї рекомендації немає, оскільки це є питанням доцільності. Разом з тим, зменшення розміру грошової застави може призвести до реєстрації "технічних" кандидатів, і як наслідок до порушення принципу чесних виборів.


 

9.

Пункт 82.

Засобам масової інформації забороняється коментувати або оцінювати зміст передвиборчої агітації, діяльності партії або кандидатів в будь-якій формі впродовж 20 хвилин до і після трансляції передвиборчої агітації. Це відрізок часу впливає на свободу висловлення засобів масової інформації і видається занадто обмежувальним. ОБСЄ/БДІПЛ і Венеціанська комісія рекомендують ретельно переглянути це положення.

Наявність у законопроекті подібної норми обумовлена бажанням захистити права виборців. Людині потрібен час на осмислення отриманої інформації. Наявність у законодавстві подібного запобіжника має сприяти виборцям зробити самостійний, усвідомлений вибір відповідної політичної програми партії або кандидата у депутати.

Зауваження може бути враховано. Разом з тим, механізм такого врахування потребує додаткового обговорення.

10.

Пункт 84.

Стаття 67 законопроекту зменшує період заборони, під час якого ЗМІ не можуть публікувати опитування громадської думки, з 15 до 10 днів. Це є позитивним кроком, яке відповідає попередній рекомендації Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ. Однак, слід розглянути подальше зменшення періоду заборони оприлюднення результатів опитування громадської думки.

Зауваження може бути враховано. Разом з тим, механізм такого врахування потребує додаткового обговорення. Відповідний строк може бути зменшено до п’яти днів, або обмежений терміном закінчення передвиборної агітації (24 година останньої п’ятниці перед днем голосування).

11.

Пункт 86.

Стаття 73 законопроекту дає партіям і кандидатам право на відповідь, якщо вони вважають, що інформація, оприлюднена телерадіоорганізацією "недостовірна". Хоча право на відповідь може бути позитивним інструментом, щоб дозволити кандидатам чи партіям реагувати на критичні зауваження, які вони вважають безпідставними, це положення необхідно уточнити. Немає чіткого визначення, що розуміється під "недостовірною", отже, телерадіоорганізація і суд не будуть знати, які стандарти їм слід застосовувати для оцінки заявки на відповідь. Відсутність уточнення цього положення може спричинити зловживання кандидатами чи партіями цим правом.

Зауваження потребує додаткових коментарів з урахуванням досвіду інших країн, зокрема в питаннях недопущення зловживання партії чи кандидата правом на відповідь, а саме підміни спростування інформації опонента передвиборною агітацією на свою користь.

12.

Пункт 99.

Стаття 84 законопроекту підтримує існуючу вимогу, що член дільничної виборчої комісії, який вручає бюлетень виборцю, повинен підписати бюлетень для того, щоб він став дійсним. Попередні спільні рішення пропонували, щоб ця вимога була скасована, поки не буде сформульована законна підстава відносно безпеки або таємності бюлетеня задля її збереження. БДІПЛ/ ОБСЄ та Венеціанська комісія ще раз повторюють свою попередню рекомендацію, що слід звернути увагу на перегляд цієї вимоги.

Відповідні положення законопроекту обумовлені практичним досвідом проведення попередніх виборів в Україні та необхідністю забезпечити неможливість фальсифікації голосів виборців на етапі отримання ними бюлетенів для голосування.

Разом з тим, зазначена проблема потребує подальшого обговорення.

13.

Пункт 112.

Прохідний бар’єр обчислюється відповідно до кількості виборців, які беруть участь у виборах. Венеціанська комісія та ОБСЄ/БДІПЛ рекомендують, щоб цей показник розподілу парламентських місць обчислювався, виходячи з кількості визнаних дійсними бюлетенів у відповідності з міжнародною практикою.

Пропозиція потребує додаткових коментарів з урахуванням досвіду інших країн.

14.

Пункт 114.

Стаття 108 законопроекту вимагає, щоб скарга була подана впродовж 2-х днів з часу вчинення дії, бездіяльності, або прийняття рішення. Часові обмеження є навіть меншими стосовно подій, що відбуваються напередодні або в день проведення виборів. Неможливість позивача, не за своєї вини, подати скаргу впродовж визначеного періоду часу може призвести до несправедливості. Необхідно розглянути питання запровадження виключень щодо часових рамок в тих випадках, коли позивач не міг знати про порушення, після проведення належної перевірки та в тому разі, якщо це необхідно для здійснення правосуддя.

Відповідні положення законопроекту обумовлені практичним досвідом проведення попередніх виборів в Україні.

Питання запровадження виключень щодо часових рамок оскарження в тих випадках, коли позивач не міг знати про порушення, може бути додатково опрацьовано, але з урахуванням необхідності унеможливити зловживання правом при оскарженні рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії та запобігти затягуванню процесу підрахунку голосів та встановлення результатів виборів.Вівторок, 27 вересня 2011, 18:38

Теґ

: виборчий бар’єр


 
     

E-mail редакції: editor@cvu.kiev.ua
Webmaster: punosound@gmail.com

Учасники процесу реформування

Важливо

Відео коментар

«Виборчі списки: алгоритми перевірки і уточнення» Вівторок, 9 жовтня 2012, 1:18

Список теґів

Авторизація

 
   Забули пароль?
    Реєстрація

Сторінку оброблено за 4,2433240413666 секунди

Delegation of the European Union to Ukraine Координатор проектів ОБСЄ в Україні Комiтет виборцiв України
Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0