Про проектМапа сайту 

ВИБОРИ в Україні 


RSS
Анонси подійНовиниАналітикаЗаконодавствоМіжнародні документиЗвіти спостерігачівУчасники процесу реформуванняВідео вебінарівФорум

Виборчі правила мають встановлюватися в інтересах виборців

Вибори на сьогодні є ключовою процедурою у формуванні вищих органів державної влади та представницьких інститутів місцевого самоврядування. Саме на виборах обирається Президент України, формується вищий законодавчий орган влади – Верховна Рада України, приймається рішення членами територіальної громади щодо того, кому бути головною посадовою особою села, селища, міста, та кому бути депутатом місцевої ради. У свою чергу Президент України і парламент формують систему виконавчої влади, приймають активну участь у формуванні судової влади; міський, сільський, селищний голова разом з радою формують виконавчі органи місцевих рад. Таким чином, приходячи на виборчу дільницю, кожен громадянин прямо чи опосередковано долучається до створення системи публічної влади – державного управління та місцевого самоврядування – Української держави. Якщо ж зважити, що кожен орган публічної влади володіє власною компетенцією у прийнятті рішень, то вибори – це канал, через який громадянин бере опосередковано участь в управлінні державними справами та вирішенні питань місцевого значення.

На сьогодні в Україні створено нормативну базу проведення виборів органів публічної влади. Зокрема, є чинним закони України «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим», «Про Центральну виборчу комісію», «Про Державний реєстр виборців», питання відповідальності у ході виборчого процесу регулюється Кримінальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, питання оскарження у ході виборчого процесу регулюються Кодексом судочинства тощо.

Стадії виборчого процесу, більшість процедур на президентських, парламентських, місцевих виборах є достатньо однотипними. Зокрема, це стосується:

1) висування та реєстрації кандидатів, прийняття рішень щодо їх попередження та скасування реєстрації;

2) утворення виборчих округів, виборчих дільниць;

3) формування виборчих комісій, визначення їх статусу та статусу членів виборчих комісій, встановлення підстав для дострокового припинення комісій та їх членів;

4) складення і уточнення списків виборців;

5) виготовлення виборчих бюлетенів, передання їх на виборчі дільниці;

6) ведення виборчої агітації;

7) організація процесу голосування;

8) підрахунок голосів та встановлення результатів виборів, прийняття рішення про визнання виборів недійсними;

9) порядок оскарження актів, дій чи бездіяльності суб’єктів виборчого процесу тощо. Тому є логічною ініціатива низки фахівців у сфері виборчого права щодо прийняття Виборчого кодексу України – законодавчого акту, який би врегульовував правовідносини, що виникають у процесі реалізації виборчих прав громадян на виборах Президента України. Народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. Проте, неодноразові спроби кодифікувати виборче законодавство досі не знайшли підтримки парламенту (на сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано два проекти Виборчого кодексу, але у найближчий час парламент не збирається їх розглядати). 

Вибори Президента   України проводяться  по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу, який включає в себе всю територію України. Для проведення виборів територія  України  поділяється  на 225  територіальних  виборчих  округів. Призначення виборів Президента України здійснюється за рішенням Верховної Ради України.

На виборах Президента України активним виборчим правом володіють дієздатні громадяни України, які досягли повноліття. На осіб, які володіють пасивним виборчим правом на виборах Президента України, поширюються такі вимоги:

1) наявність громадянства України;

2) володіння активним виборчим правом; 

3) володіння державною мовою;

4) проживання в Україні протягом  десяти останніх перед днем виборів років. Обмеження щодо реєстрації їх кандидатами у Президенти мають особи, які мають судимість  за  вчинення  умисного злочину,  якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Висування кандидатів у Президенти України здійснюється через політичні партії (блоки) або шляхом самовисування. Ні громадські організації, ні збори виборців, ні трудові колективи не володіють правом висувати кандидатів у Президенти України. Закон не встановлює вимог до явки виборців, за якої вибори вважаються такими, що відбулися. Для того, щоб стати Президентом треба набрати, як мінімум 50%+1 голос від тих, хто взяв участь у голосуванні.

У 2004 році відбулись суттєві зміни у виборчому законодавстві на виборах членів законодавчого та представницьких органів публічної влади. Тому, згідно, з Законом України «Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 2004 року (дана редакція чинна і сьогодні), вибори народних депутатів України здійснюються за пропорційною системою – за закритими списками партій та блоків. Право обирати членів єдиного законодавчого органу держави мають дієздатні повнолітні громадяни України, а право стати народним депутатом України має дієздатний громадянин України, який на день виборів досяг 21 року, має  право  голосу  і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. Аналогічно, як і на виборах Президента України. Не може бути висунутий кандидатом у депутати і обраний громадянин, який має  судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Виборчий бар’єр для проходження в парламент на сьогодні складає 3% від кількості виборців, які взяли участь в голосуванні.  

Аналогічно, згідно з редакцією Закону України «Про вибори депутатів Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів» від 6 квітня 2004 року, вибори до Верховної Ради АРК, обласних, районних, міських, районних у місті рад відбувалися за закритими списками місцевих організацій партій та блоків, виборчий бар’єр складає 3%. «Мажоритарка» була залишена лише на виборах депутатів сіль сільських, селищних рад. 

Проте, зміни у виборчому законодавстві 2004 року, які привели до запровадження у 2004 році системи виборів за закритими партійними списками на виборах народних депутатів України, депутатів міських, районних у місті, районних і обласних рад продемонструвало низку системних проблем, а саме: 

1) послаблення зв’язку депутата з виборцем (погіршення індивідуальної роботи депутатів з виборцями, відсутність механізмів підзвітності, підконтрольності депутатів);

 2) погіршення кваліфікаційного рівня, рівня компетентності депутатів, особливо, це стосувалося депутатів місцевих рад; 

3) фракції народних депутатів України, депутатів ВР АРК. місцевих рад у своїй більшості перетворилися у голосу вальні машини, де позиція депутатів враховувалась мінімально. Також для місцевих рад актуальною стала непропорційність у представленні інтересів територіальних громад  у районних радах, а інтересів мешканців районів – у обласних радах тощо. 

У 2009-2010 роках в Україні з’являються нові тенденції у виборчому законодавстві. З одного боку, це було пов’язано з необхідністю оперативного реагування на виклики, породжені спробами застосування нелегітимних виборчих технологій, спрямованих на спотворення волевиявлення виборців, вдосконалення порядку реалізації виборчих прав, з іншого – політичні сили, представлені в парламенті, активно використовують зміну виборчих правил для отримання політичних вигод. При тому часто при внесенні змін до виборчих законів думка виборців, громадських інститутів абсолютно не враховується. 

10 липня 2010 року було прийнято нову редакцію Закону України «Про вибори депутатів ВР АРК, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів», яка внесла суттєві зміни до порядку формування місцевих рад. Було запроваджено змішану систему виборів на виборах депутатів міських, районних у місті, районних, обласних рад – пропорціонально-мажоритарну: 50% складу ради обираються за партійними списками, 50% - за одномандатними мажоритарними округами. У чистому вигляді мажоритарна система була збережена на виборах депутатів сільських і селищних рад. Проте, право висувати кандидатів у депутати і по мажоритарному одномандатному, і по багатомандатному окрузі, кандидатів у міські голови отримали лише місцеві організації політичних партій; інститут самовисування зберігався лише на виборах сільських, селищних голів та депутатів сільських, селищних рад.

Ще однією новою тенденцією з прийняттям нового виборчого законодавства у цей період стало посилення ролі парламентських фракцій у ході виборчого процесу. Такі спроби робилися парламентом ще напередодні президентських виборів 2010 року, проте, під тиском громадських інститутів були блоковані. Її зміст – надати право формування виборчих комісій лише партіями, які представлені у Верховній Раді України.

Повною мірою ця ідея була реалізована при прийнятті нового закону  про місцеві вибори від 10 липня 2010 року. Згідно з новим законом про місцеві вибори, ТВК формувалися Центральною виборчою комісією за поданням місцевих організацій партій. При тому суб’єктами подань стали:

1) місцева організація політичної партії, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання (може подавати до 3 кандидатур);

 2) зареєстрована в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцева організація тієї політичної партії, що входить до виборчого блоку, депутатська фракція якого зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання (може подавати до 3 кандидатур). Разом парламентські партії отримати до 15 членів від загального складу ТВК (при загальній кількості 18 осіб);

3) всі зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцеві організації усіх політичних партій, які мають намір висувати кандидатів на відповідних місцевих виборах (може подавати 1 кандидатуру). Разом непарламентські партії могли подавати до 3 членів ТВК. Три кандидатури від непарламентських партій визначалися шляхом жеребкуванням.

Дана модель формування ТВК привела до очікуваних результатів – ТВК стали повністю підконтрольними партіям парламентської коаліції. Зважаючи на дуже значні повноваження ТВК, у тому числі щодо формування дільничних виборчих комісій, впливу на прийняття актів ДВК, реєстрації і скасування реєстрації кандидатів у депутати місцевих рад та кандидатів на посади голів, під контроль партій парламентської коаліції перейшов весь виборчий процес на місцевих виборах. Очевидно, що саме цим треба пояснювати масштабні порушення у ході виборчих перегонів на місцевих виборах 2010 року.

Технічний проект нового закону, оприлюднений Міністерством юстиції України, містить низку новел, які здатні суттєво вплинути на результати волевиявлення виборців на виборах нового парламенту 2012 року. Зокрема, цим законопроектом пропонується запровадити змішану виборчу систему на парламентських виборах, підвищити виборчий бар’єр до 5% тощо. Даний проект вже отримав низку принципових зауважень Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії).

Масове спотворення реальних виборчих орієнтацій на місцевих виборах 2010 року відбулося великою мірою завдяки пасивності громадянського суспільства. Єдиною силою, здатною запобігти повтору виборчих порушень на парламентських виборах 2012 року, є активна позиці громадянського суспільства. Не Мінюст в інтересах провладних партій, а інститути громадянського суспільства в інтересах виборця мають включитися у процес лобіювання такого закону, який не дозволить узурпувати владу у новому парламенті. Треба пам’ятати – сьогодні фальсифікації виборів здійснюються не лише на виборчих дільницях чи у виборчих комісіях, фальсифікації розпочинаються вже в ході написання нового виборчого закону.

Призначення цього Інтернет ресурсу – створення майданчика для обговорення нової редакції виборчих законів. Редакція сайту буде оприлюднювати найважливіші події, пов’язані з реалізацією виборчих прав громадян і дає свою трибуну для всіх бажаючих висловитися, якими мають бути виборчі правила в Україні на всіх стадіях виборчого процесу.


Андрій Дуда для сайту «Вибори в Україні»

Четвер, 29 вересня 2011Четвер, 29 вересня 2011, 17:31

Теґи

: місцеві вибори, змішана система, виборчий бар’єр, вибори Президента


 
     


0 коментарів


Зареєструйтеся, щоб мати змогу залишати коментарі


E-mail редакції: editor@cvu.kiev.ua
Webmaster: punosound@gmail.com

Учасники процесу реформування

Важливо

Відео коментар

«Виборчі списки: алгоритми перевірки і уточнення» Вівторок, 9 жовтня 2012, 1:18

Список теґів

Авторизація

 
   Забули пароль?
    Реєстрація

Сторінку оброблено за 4,2430009841919 секунди

Delegation of the European Union to Ukraine Координатор проектів ОБСЄ в Україні Комiтет виборцiв України
Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0