Про проектМапа сайту 

ВИБОРИ в Україні 


RSS
Анонси подійНовиниАналітикаЗаконодавствоМіжнародні документиЗвіти спостерігачівУчасники процесу реформуванняВідео вебінарівФорум

Проект звіту ПАРЄ щодо України (витяг)

5. Виборча реформа
50. Майбутні парламентські вибори, заплановані на жовтень 2012 року, матимуть вирішальне значення для демократичного розвитку України. Хоча правляча коаліція сподівається зміцнити свої повноваження і отримати конституційну більшість, необхідну для здійснення конституційної реформи, основні опозиційні партії мають намір довести, що вони як і раніше є життєздатною політичною альтернативою правлячій коаліції і оговталися від поразки в президентських виборах 2010 року. Крім того, ряд нових політичних партій хоча часто з вже знайомими особами з'явилися в надії ввійти в  парламент після виборів. Ці нові партії почали будувати партійні організації по всій країні. Їх обрання до парламенту може розширити плюралізм в на даний момент поляризованому політичному просторі України.
51. Одним з головних досягнень України після Помаранчевої революції стало неодноразове проведення виборів відповідно до європейських стандартів та норм. Це було підтверджено на президентських виборах в 2010, які привели президента Януковича до влади. Будь-яка
регресія цього досягнення була б неприйнятним розвитком.
52. На жаль, на місцевих виборах в жовтні 2010 було відзначено серйозні недоліки, що є кроком назад порівняно з президентськими виборами, а тому стало лакмусовим папірцем для прихильності нинішньої адміністрації демократичним цінностям і стандартам.
53. Ряд зазначених недоліків є результатом останніх змін до виборчого законодавства. Це є свідченням того, що старі звички грати з правилами замість гри за правилами, не зникли. Це, в свою чергу, підкреслює важливість того, що треба вчасно прийняти нове законодавство про вибори до наступних виборів на основі консенсусу між усіма зацікавленими сторонами. 
54. Як вже зазначалося в нашій попередній доповіді для Генеральної Асамблеї, у
2009 році Верховна Рада створила спеціальну робочу групу для розробки проекту нового єдиного виборчого кодексу. Це -  міжпартійна робоча група, яка складалась з представників більшості політичних сил, а також експертів і представників громадянського суспільства, тісно співпрацювала з Венеціанською комісією, та іншими міжнародними організаціями, такими як ОБСЄ. На жаль, Партія регіонів відмовилася брати участь у роботі цієї групи. Робоча група представила проект Єдиного виборчого кодексу вкінці 2010 року. Тим не менш, цей проект не було включено до порядку денного Верховної Ради. Замість цього президент Янукович заявив, що його Адміністрація підготує абсолютно нову пропозицію щодо Виборчого кодексу і представить його на розгляд Верховної Ради. Згодом він створив спеціальну президентську робочу групу з реформування виборчої системи, на чолі з міністром юстиції і яка складається з широкого кола представників і експертів, для розробки проекту пропозиції його адміністрації по новому виборчому кодексу.
55. Цій президентській робочій групі спочатку було надано підтримку з боку міжнародного співтовариства. Тим не менш, методи її роботи почали викликати  серйозне занепокоєння. Кілька організацій, які брали участь у цій робочій групі скаржилися на відсутність прозорості і підзвітності в групі, їх заяви залишили чітке враження, що реальна розробка нового виборчого кодексу і всі відповідні прийняття рішень з цього питання проходили за закритими дверима, поза рамками робочої групи. Крім того, в цій групі не було балансу між різними політичними силами. Це тим більше прикро, оскільки широкий консенсус у відношенні, довіра та новий виборчий кодекс мають важливе значення для проведення справді демократичних парламентських виборів в Україну в 2012 році.
56. Прийняття адекватних правових рамок для проведення виборів в Україні було
давньою вимогою Асамблеї. Рекомендації Асамблеї для такого кодексу  постійно підкреслюють два ключових питання, а саме: необхідність прийняття єдиного Виборчого кодексу, який регулюватиме всі вибори в Україні та необхідність прийняття виборчої системи на основі широкого консенсусу між усіма зацікавленими сторонами виборчого процесу, що призвело б до обрання представницького та підзвітного парламенту.
57. Асамблеї та Венеціанської комісії послідовно рекомендували прийняття
єдиного виборчого кодексу, щоб замінити існуючі правові рамки, за яких кожен тип виборів регулюється окремим законом. Положення цих різних законів є часто несумісними та суперечать один одному. Спочатку влада повністю і публічно підтримала рекомендації Асамблеї. Тим не менш, на наш жаль, під час нашого візиту у квітні 2011 року, міністр юстиції поінформував нас, що роботу робочої групи було обмежено до розробки проекту нового виборчого кодексу для парламентських виборів. Ми хотіли б нагадати, що нинішній закон про парламентські вибори вважається найменш проблематичним з усіх законів, що регулюють вибори в Україні.
58. До 1998 року всі члени Верховної Ради були обрані в одномандатних мажоритарних
виборчих округах. У 1998 році було введено змішану виборчу систему, за якої половину членів парламенту обирали на основі пропорційної виборчої системи із закритими партійними списками в єдиному національному окрузі, а половину - в одномандатних мажоритарних виборчих округах. Жодні вибори з 1998 по 2004 роки не було визнано такими, що повністю відповідали європейським стандартам. Спостерігачі відзначили ряд недоліків, що безпосередньо пов’язували з використанням виборчої системи.
59. Після конституційних змін 2004 року було введено повністю пропорційну систему з закритими списками та бар’єром у 3%. Цю систему використовували під час виборів 2006 та 2007 років. Ці вибори міжнародні спостерігачі в цілому визнали демократичними. Тим не менш, закриті партійні списки перешкоджали зміцненню демократії в Україні оскільки вони де-факто дозволяють концентрацію політичної влади в руках кількох людей та обмеження внутрішньопартійної демократії та прозорості.
60. В принципі, кожна країна має право вибору виборчої системи, яка найкраще відповідає її потребам та національним особливостям допоки система відповідає європейськими стандартами і за умови, що вона продукує демократичні результати. Оскільки мажоритарна, повністю пропорційна, а також змішана система не дали бажаних демократичних результатів, Асамблея рекомендувала прийняти регіональну пропорційну систему на основі відкритих списків та кількох регіональних округів. На думку Асамблеї, така система забезпечить внутрішньопартійну демократію та прозорість прав виборців, а також зміцнення регіонального представництва та підвищення відповідальності.
61. Рішення Конституційного суду про скасування конституційних змін 2004 привело до того, що виборча система повернулася до змішаної, яка існувала до 2004 року. Під час нашого візиту у квітні 2011 року міністр юстиції повідомив нам, , що влада має намір підтримувати цю змішану систему на наступних парламентських виборах в 2012 році. Крім того, вибір виборчої системи не був частиною мандату президентської робочої групи з реформи виборчої системи. Ми шкодуємо про те, що буде збережено змішану виборчу систему, незважаючи на те, що більшість міжнародних організацій, Венеціанська комісія та більшість політичних партій України підтримують регіональну пропорційну систему.

62. 23 січня 2011 року міністр юстиції України попросив Венеціанську комісію про висновки щодо проекту закону України про вибори народних депутатів України. У своєму спільному звіті з ОБСЄ Венеціанська комісія шкодує, що її давню рекомендацію щодо єдиного виборчого кодексу не було реалізовано, тим більше, що проект єдиного виборчого кодексу вже було представлено у Верховній Раді.
63. Венеціанська комісія наголосила, що виборче законодавство повинно бути прийнято на основі консенсусу між основними зацікавленими сторонами виборчого процесу, щоб забезпечити довіру і впевненість у виборчому процесі та його результатах. Було висловлено жаль з приводу відсутності прозорості процесу розробки зважаючи на факт, що багато рішень з ключових питань виборів, такі як обрання виборчої системи, збільшення порогу для проходження до парламенту до 5%, а також заборона виборчих блоків, були прийняті в односторонньому порядку, без особливого обговорення правлячою більшістю проти бажання опозиційних партій.
64. У звіті привітали ряд позитивних змін в законодавстві відповідно до попередніх рекомендацій Венеціанської комісії, такі як:
- на вибори в мажоритарних округах тепер можуть висуватися окремі кандидатури;
- виборці вже не можуть бути додані до списку виборців у день виборів виборчою
комісією, але тільки за рішенням суду;
- видалено положення, які дозволяють сторонам замінити своїх представників в комісіях на виборах без причини аж до дня виборів;
- спрощено процедури скарги.
У той же час, з жалем було відзначено ряд недоліків, зазначених у попередніх висновках та звітах зі спостереження за виборами. Деякі з них серйозні і не були належним чином враховані. До них належать наступні:
- положення, які обмежують або скасовують пасивні виборчі права осіб, засуджених за злочини, незалежно від тяжкості вчиненого злочину. Це особливо актуально в контексті
поточних судових процесів проти колишніх членів уряду;
- відсутність критеріїв і термінів визначення меж виборчих дільниць;
- заборона для партій формувати виборчі блоки;
- той факт, що положення, на підставі якого у дільничній виборчій комісії може бути анульовано результати голосування, є довільними і встановлюють високий рівень ймовірного шахрайства.
65. Проект виборчого кодексу підвищив поріг для проходження до парламенту з 3% до 5%. Комбінація підвищеного порогу з забороною для політичних партій для формування партійних блоків або спільних списків серйозно обмежує можливості для проходження більш дрібних або нових партій до парламенту. Це, в свою чергу, може знизити політичний плюралізм в новому парламенті і потенційно може посилювати поляризацію у Верховній Раді. Це викликає серйозну заклопотаність.
66. Слід зазначити, що влада стверджувала, що положення, які обмежують або скасовують, пасивні виборчі права осіб, засуджених за злочини, не можна видалити з виборчого кодексу без внесення конституційних змін.
67. Президент має право вимагати ставити проекти внесені ним до Верховної Ради на порядок денний парламенту. Тим не менш, він направив свій проект у Верховну Раду з проханням погодити свій проект з іншими альтернативами, перш ніж його поставили на порядок денний. Це було зроблено для того, щоб в Раді заслухали всі альтернативи виборчому кодексу. Ця ініціатива лише вітається.
68. 3 вересня 2011 року Верховна Рада вирішила створити комітет, що складається з
представники всіх партій і фракцій у Верховній Раді, щоб погодити різні законопроекти та розробити загальний проект. 17 листопада 2010 Верховна Рада прийняла новий закон про парламентські вибори, як повідомляється, за підтримки основних фракцій опозиції в парламенті. На наш жаль, більшість положень, що викликають занепокоєння у нас та у Венеціанської комісії таких як змішана система виборів, збільшення порогу з 3% до 5%, а також заборону партійних блоків, було збережено.

69. Нещодавно прийнятий закон про вибори матиме важливий вплив на передвиборче середовище. Особливу увагу треба звернути на  забезпечення того, щоб його положення, що стосуються виборчого бар’єру та заборона партійних блоків, не шкодили меншим або новим політичним силам. Ми рекомендуємо Асамблеї спостерігати за майбутніми парламентськими виборами в Україні з залученням великої делегації.
70. 30 листопада 2011 року Група держав Рада Європи проти корупції (GRECO) оприлюднила свою третю доповідь по Україні, в якій вона підкреслила, зокрема, що рішучі дії необхідні в області фінансування виборчих кампаній з метою зменшення залежності партій і депутатів від потужний економічних груп.

http://www.ut.net.ua/Politics/39315

"Тиждень"Четвер, 12 січня 2012, 15:37

 
     

E-mail редакції: editor@cvu.kiev.ua
Webmaster: punosound@gmail.com

Учасники процесу реформування

Важливо

Відео коментар

«Виборчі списки: алгоритми перевірки і уточнення» Вівторок, 9 жовтня 2012, 1:18

Список теґів

Авторизація

 
   Забули пароль?
    Реєстрація

Сторінку оброблено за 4,231173992157 секунди

Delegation of the European Union to Ukraine Координатор проектів ОБСЄ в Україні Комiтет виборцiв України
Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0